Ernst Haderup

Ernst Haderup, 22.9..1876-26.12.1954, tandlæge. Født i Nakskov, død i Ordrup, urne i Kbh. (Holmens kgd.). H. blev student 1895 fra Østerbros latin- og realskole, tog medicinsk forberedelseseksamen 1898 og tandlægeeksamen 1899. Han gjorde derefter vikar- og assistenttjeneste i Danmark og Tyskland, nedsatte sig som tandlæge i Fåborg og praktiserede fra 1908 i Kbh. 1908-10 var han lærer ved Dansk tandlægeforenings institut og 1918-25 censor ved tandlægeskolen. Han ydede en stor indsats inden for tandlægestanden, både ved fagligt og foreningsmæssigt arbejde, og var indehaver af mange tillidsposter, var 1921-26 formand for Skandinavisk tandlægeforening. Han var endvidere redaktør af Tandlægebladet 1912 og 1916-21. H. var i en lang årrække dansk repræsentant i Federation dentaire internationale, 1928-46 konsulent i sundhedsstyrelsen hvor han øvede sin mest betydningsfulde indsats for sine kolleger, bl.a. fik tandlægerne i denne periode udvidede injektionsrettigheder. Var medstifter af og fra 1933 formand for den videnskabelige forening for paradentosens bekæmpelse, Arpa. H. var æresmedlem af Dansk tandlægeforening og af flere udenlandske tandlægeselskaber. Han skrev et stort antal artikler i fagpressen og 1923 udgav han Dansk tandlægeforenings 50 års jubilæumsskrift.

Familie

Forældre: læge, senere dr.med., professor Victor H. (1845-1913) og Valborg Salvesen (1842-80). Gift 1. gang 9.4.1902 i Nyborg med tandlæge Augusta (Dodde) Rudolphine Schalburg, født 30.10.1876 i Nyborg, død 28.5.1961 i Lyngby, d. af dampskibsekspeditør, løjtnant af infanteriet, senere kaptajn, vinhandler Christian Frederik S. (1841-1908) og Augusta Jørgensen (1848-1932). Ægteskabet opløst 1913. Gift 2. gang 19.2. 1917 i Kbh. (Johs.) med tandlæge Karen Margrethe Kjær, født 12.2.1887 i Måløv, d. af bestyrer på Måløvgård, senere inspektør ved Holbæk amts arbejds og sindssygeanstalt Rasmus Marius K. (1855-1913) og Laura Margrethe Boje (1855-1944). Ægteskabet opløst. Gift 3. gang 4.3.1952 i Herlev (b.v.) med gymnastik- og danselærer Else Margrethe Lund, født 24.12.1909 i Brønshøj, Kbh., d. af repræsentant Aage L. (1872-1947) og Trine Nicoline Lund (1874-1955).

Udnævnelser

R. 1923. DM. 1936. K. 1946.

Ikonografi

Tegn. af H. Bendix, 1927, og Hrody, 1932. Mal. af Axel Schmidt, 1934. Foto.

Aa. Riis-Petersen i Tandlægebladet 59, 1955. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig