F.A. Buchwaldt, Frantz Andreas Buchwaldt, 26.10.1874-27.3.1923, officer, geodæt. Født i Helsingør (Marie), død i Hellerup, begravet i Kbh. (Garn.). Efter 1891 at have taget studentereksamen ved Metropolitanskolen gennemgik B. officersskolen og tog afgangseksamen fra dens næstældste klasse 1894. S.å. udnævntes han til premierløjtnant i fodfolket, og 1896-99 gennemgik han det geodætiske kursus i officersskolens ældste klasse. Stærkt videnskabeligt interesseret fortsatte han sine geodætiske studier ved universitetet hvor han 1901 tog filosofikum og 1903 magisterkonferens i astronomi. 1904 ansattes han i generalstabens topografiske afdeling og var i vinteren 1905-06 på studieophold ved geodætisk institut i Potsdam. 1909 udnævntes han til kaptajn. På en opmålingsekspedition 1913 til Island pådrog han sig en knælidelse hvorfor han 1916 søgte sin afsked fra hæren, og fra nu af helligede han sig ganske sine matematiske og geodætiske interesser. Han underviste i matematik ved Borgerdydskolen på Østerbro og var assistent ved Polyteknisk læreanstalt hvor han 1918 blev lektor i matematik. B. var en idérig forfatter der tit søgte helt nye veje. Således fremkom han i diskussionen mellem matrikulsvæsenet og generalstabens topografiske afdeling om en fælles kortprojektion med en afhandling i Tidsskrift for Opmaalings og Matrikulsvæsen, 1914, hvor han foreslår en kortprojektion der er væsensforskellig fra de almindeligt benyttede. Hans forslag blev dengang upåagtet, men 1929 blev hans projektion underkastet en undersøgelse der resulterede i at den kom til at danne grundlaget for Danmarks økonomiske kortprojektion. - 1916 erhvervede han den filosofiske doktorgrad på afhandlingen Geometrisk Bidrag til Geoidens Bestemmelse. -1918 blev B. direktør for den danske gradmåling. Det var i en vanskelig tid hvor det internationale arbejde var afbrudt, og hvor gradmålingen manglede tilstrækkeligt personale. Først 1920 lykkedes det at få markarbejdet i gang, og i dette og det følgende år udførtes tyngdemålinger på Sjælland. 1922 blev der udført forberedende arbejder på Færøerne, Island og Grønland for ved længdebestemmelser at kontrollere rigtigheden af A. Wegeners teori om kontinenternes forskydning, en hypotese der i høj grad havde B.s interesse. S.å. genoptoges de internationale forbindelser, og B. deltog i Rom i det første møde i Union géodésique et géophysique internationale. Den gren af geodæsien B. som direktør særligt interesserede sig for var den statiske. 1921 offentliggjorde han Hovedlinierne i den statiske Geodæsi, og 1922 Les principes de la géodésie statique (Den danske Gradmaaling, ny r., hft. 17) der vakte megen opsigt i udlandet. I fortsættelse af disse studier blev der udført et meget omfattende beregningsarbejde til hvilket B. satte store forhåbninger, men som afbrødes af hans pludselige død. Gennem mange år havde B. udført et umådeligt arbejde, og alvorlig overanstrengelse undergravede hans helbred. - Foruden de allerede nævnte afhandlinger har B. skrevet Sfæroidens Regnelinie, 1911, Die formale Darstellung der Polhöhenbeobachtungen (Astr. Nachr. nr. 4685, 1913), Über Gültigkeitsbereich des Theorems von Laplace (Astr. Nachr. nr. 4768, 1914), Remarques sur les rapports entre la géodésie technique et la géodésie scientifique (Bulletin géodésique, 1924, nr. 2).

Familie

Forældre: kaptajn af infanteriet, senere oberst Frantz Ingstrup B. (1832-1910) og Meta Ottine Cathrine Kierboe (1851-1929). Gift 19.10.1905 i London med Dorpthy Godwin, født 10.3.1878 i London, død 14.8.1958 på Vesterbygård, Jordløse sg. ved Kalundborg, d. af vinhandler Harold Frederic G. (1846-1915) og Louise Maria Batley (død 1929).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Selvbiogr. i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1917 224-25. - Studenterne fra 1891, 1916. T. for opmålings og matrikulsvæsen, X, 2, april 1923 68. Berl. tid. 27.3. og 3.4.1923. N. M. Petersen i Bulletin géodésique 1924, nr. 2 104-07.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig