F.C.P. Rüttel, Frederik Carl Peter Rüttel, 6.6.1859-15.3.1915, Grønlandsmissionær. Født i Gårslev, død på Thurø, begravet i Hellerup. Fra barn af nærede R. tanker om at blive billedhugger, men bøjede sig for sin fars ønske og kom efter konfirmationen i manufakturhandlerlære i Horsens. Faderen døde, men R. stod alligevel sin læretid ud og rejste først derefter 1878 til Kbh. hvor han efter at have taget tegneundervisning på Teknisk skole optoges på akademiet. Imidlertid blev han ved læsning af Søren Kierkegaards Øjeblikket kristeligt vakt og besluttede at læse til præst. 1883 blev han student som privatist fra Fredericia latinskole. 1887–92 var han lærer ved blindeinstituttet, en gerning han besad særlige evner for. 1891 tog han teologisk embedseksamen, og da der omtrent samtidig blev tale om oprettelse af en missions- og handelsstation i Østgrønland meldte han sig hertil og blev straks antaget, 1892 ordineredes han og drog efter et omtrent toårigt studieophold ved Julianehåb 1894 til den samtidig oprettede koloni Angmagssalik. Med tålmodighed tog han og hans hustru fat på den vanskelige opgave at bringe kristendommen til den derboende eskimostamme hvis hidtidige berøring med civilisationen væsentligst indskrænkede sig til nogle måneders samvær med G. F. Holms ekspedition 1884–95. Udvortes set var det ikke meget R. fik udrettet idet der ved hans bortrejse endnu kun var et forholdsvis ringe antal døbte, men som i sin tid Hans Egede gik han meget forsigtigt til værks med at meddele dåb, den første fandt ikke sted før efter halvfemte års forløb, og han arbejdede i det hele taget på langt sigt. Den stærke fremgang missionen fik under hans efterfølger viser imidlertid hans metodes berettigelse, og som et væsentligt resultat af hans virksomhed er det med fuld føje blevet fremhævet at den almene tilstand blandt befolkningen bedredes i meget betydelig grad idet det bl.a. lykkedes at dæmme op "for den vilde myrden" som tidligere havde raseret, og tilvejebringe en tryghed i forholdene der, efter R.s eget sigende, endog af befolkningen selv føltes som en lettelse. 1904 forflyttedes R. til den tidligere herrnhutiske missionsstation Lichtenau syd for Julianehåb og tog 1912 sin afsked fra Grønland. – I det lille skrift Til Angmagssalik har R. givet en skildring af den lille østgrønlandske eskimostamme mens den endnu befandt sig i naturtilstand, og gennem hans dagbøger som er offentliggjort, kan hans virksomhed følges fra dag til dag.

Familie

Forældre: lærer Andreas Peter R. (1804–76, gift 1. gang 1843 med Elisabeth Kirstine Jagd, 1818–50) og Catharina Nissen (1820–86). Gift 6.5.1892 i Kbh. (Jac.) med Helga Margrethe Westerberg, født 12.2.1863 i Kbh. (Trin.), død 16.12.1918 sst., d. af bogbindermester, senere agent Christian Georg W. (ca. 1824–92) og Sara Frederikke Marie Rasmussen (1826–1912).

Udnævnelser

R. 1911.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

F. C. R: Ti år blandt Østgrønlands hedninger. Dagbog fra Angmagssalik, udg. L. Bobé, 1917. – [L. Bobé] i Det grønlandske selsk.s årsskr.,1915, 1916 107–13. H. Ostermann: Den grønlandske missions og kirkes hist., 1921 245. – Dagbøger i Rigsark. Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig