F.C. Petersen, Frederik (Fritz) Christian Petersen, 9.12.1786-20.10.1859, filolog. Født på Antvorskov, død i Kbh. (Holmens), begravet sst. (Holmens). P. blev student 1803 fra Borgerdydskolen i Kbh. og studerede teologi og ved siden deraf filosofi og filologi. 1811 tog han teologisk embedseksamen. Efter at have været huslærer i Holsten i halvandet år erhvervede han 1814 den filosofiske doktorgrad ved afhandlingen De Æschyli vita etfabulis. 1815 blev han adjunkt ved det filosofiske institut og 1818 ekstraordinær professor i klassisk filologi; en tid måtte han tillige læse over nytestamentlig eksegese under det teologiske fakultet. 1829-59 var han provst ved kommunitetet og Regensen, og 1842 udnævntes han til ordinær professor, en stilling som han beklædte til sin død. Hans videnskabelige arbejder, Almindelig Indledning til Archæologiens Studium, 1825 og Haandbog i den græske Litteraturhistorie, 1826-30 vidner om flid og grundighed, men er temmelig tørre. I universitetsprogrammer skrev han et betydeligt antal afhandlinger. Efter at han 1826 var blevet medlem af Videnskabernes selskab skrev han også flere afhandlinger i dettes skrifter, deriblandt Om Epheterne og deres Dikasterier i Athen, 1847. – P. havde stor interesse for den danske litteratur og virkede 1829-38 som medarbejder og redaktionssekretær ved Maanedsskrift for Litteratur, derefter (1839-42) som redaktør af Tidsskrift for Litteratur og Kritik hvor han med kongelig understøttelse kæmpede mod politiseringen i kunsten. Som regensprovst arbejdede han for en skærpelse af disciplinen, hvilket vakte regensianernes mishag; men ved siden deraf vandt han anerkendelse for sine bestræbelser for at forbedre deres kår. -Etatsråd 1847. Konferensråd 1859.

Familie

Forældre: forpagter på Antvorskov, senere ejer af Nyråd mølle Hans P. (ca. 1754-1815) og Maria Willumsen (ca. 1756-1834). Gift 4.5.1821 i Kbh. (Frue) med Bolette Sophie Iürgensen, født 2.11.1795 i Kbh. (Nic.), død 1.1.1881 i Skanderborg (gift 1. gang 1819 med lektor i anatomi og prosektor ved universitetet Rasmus Emil Bruun, 1790-1819), d. af dispachør og mægler Froderus (Frode) Christian I. (1759-1810) og Dorothea Elisabeth (Lise) Buntzen (1776-1867).

Udnævnelser

R. 1840. DM. 1854.

Ikonografi

Silhouet af N. Chr. Fausing. Afbildet i indramningen på litografi af Regensen, 1843. Litografi af I. W. Tegner, 1854, efter daguerreotypi.

Bibliografi

Selvbiografi i Univ.s solennia academica ved kroningsfesten 1815 39-41. Af efterl. breve til J. P. Mynster, 1862 63f. – Frode Iürgensen og P. Hennings: Biogr. slægtreg. over de indbyrdes beslægtede familier Sangaard m.fl., 1910 152. [J. N. Madvig] i Tidsskr. for philologi og pædagogik I, 1860 281f. Kn. Fabricius: Regensen, 1923-25 49-203. – Papirer i Rigsark.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig