F.L. Sommer, Frederik (Friderich) Laurentius Fiedler Sommer, 11.2.1813-20.7.1878, søofficer. Født i Kbh. (Petri), død i Kbh. (Holmens), begravet sst. (Holmens). S. blev kadet 1824, sekondløjtnant 1830, premierløjtnant 1840, kaptajnløjtnant 1848, kaptajn 1856, orlogskaptajn 1858, kommandør 1868 og admiral 1874. Efter en tur med en koffardibrig til Østersøen og Middelhavet var han 1831–32 med korvetten Fortuna til Vestindien og derefter nogle år på opmåling i danske farvande. 1840–48 havde han permission for at føre det købmand C. H. Donner i Altona tilhørende skib Christian VIII i postfart mellem Kbh. og Kiel, kun afbrudt af et togt til Island med briggen Mercurius 1845. I disse år erhvervede han sig som en af de første søofficerer megen erfaring i dampskibsfart. I treårskrigen var han 1848 chef for skonnerten Delphinen hvorfra han afgik i aug. og de andre år chef for dampskibene Hertha, Hekla og Ægir. 1853 og 54 var S. vagtskibschef, henholdsvis i Altona og i Storebælt og 1855–56 chef for briggen Ørnen til Vestindien, hvorefter han til 1861 var ekvipagemester på Nyholm, medlem af Kbh.s havneråd og af konstruktions- og regleringskommissionen. 1864 var han først chef for fregatten Thetis og derefter fra aug. for Jylland, da orlogskaptajn P. C. Holm blev syg. 1866 og 67 var han chef for panserfregatten Peder Skram og 1873, 74 og 75 eskadrechef. Han var formand for Søofficersforeningen 1869–70, flådeinspektør fra 1873 og 1874 chef for søofficerskorpset, dvs. chef for søværnet. Han var en dygtig sømand og kundskabsrig officer og anvendtes i forskellige kommissioner vedrørende marinens materiel hvor man drog nytte af hans store erfaring og gode kundskaber, men nogen markant leder var han ikke i en for søværnet politisk vanskelig tid.

Familie

Forældre: regimentskirurg, kgl. landmåler Joachim Otto S. (1779–1823) og Christiane Caroline Fiedler (1793–1858). Gift 27.9.1841 i Kbh. (Holmens) med Oline Margrethe Leopoldine Redsted, født 2.5.1814 i Kbh. (Garn.), død 2.5.1879 sst. (Holmens), d. af løjtnant, senere oberstløjtnant i infanteriet, udskrivningschef Johan Frederik (Friderich) R. (1790–1857) og Anne Kirstine Bolette (Polly) Qvist (1790–1861).

Udnævnelser

R. 1849. DM. 1860. K.2. 1866. K1. 1874. S.K.. 1877.

Ikonografi

Tegn. af J. Th. Lundbye. Træsnit 1878 efter fotografi. Foto.

Bibliografi

Søndagsposten, 1878 nr. 762. Tidsskr. for søvæsen ny r. XIV, 1879 28–30. A. G. Drachmann i Tilskueren V, 1888 452. H. Trier: Gården nr. 8 Amagertorv, 1900 155f. A. F. Krieger: Dagbøger V, 1923. H. C. Andersens brevveksl, med Edv. og Henriette Collin, udg. C. Behrend og H. Topsøe-Jensen II-V, 1934–36.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig