F. Bokelmann, Frederik Wilhelm August Sophus Bokelmann, 28.1.1843-31.8.1902, landmand. Født på Nørregård i Nebbelunde sg. ved Rødby, død i Kbh., begravet i Nebbelunde. Tretten år gammel kom B. til latinskolen i Nykøbing F., tre år efter til sin morbror, forpagter Remien på Christiansdal ved Nakskov for at lære landvæsen; 19 år gammel rejste han til landbohøjskolen hvorfra han tog landbrugseksamen 1864. 1864–66 var han assistent ved landbohøjskolen under professor B. S. Jørgensen, blev 1866 underforvalter og 1867 overforvalter (efter N. P. J. Buus) på Gedsergård der ejedes af etatsråd E. Tesdorpf. I denne for en lære- og virkelysten ung mand udviklende plads forblev B. til han 1.5.1871 overtog forpagtningen af Nørregård under grevskabet Hardenberg hvor han virkede til sin død. B. kom tidligt ind i det landøkonomiske foreningsarbejde og fik overdraget en del kommunale hverv. Han var medlem af bestyrelsen for Maribo amts økonomiske selskab og formand for dettes udvalg til bedømmelse af husmandslodder og direktør for Maribo amts tvangsarbejdsanstalt. Hans hovedvirksomhed uden for den hjemlige bedrift og de lokale tillidshverv falder dog inden for Det kgl. danske landhusholdningsselskab. Han var medlem af bestyrelsesrådet fra 1878 til sin død, af hvede- og maltbygudvalget, lærlingeudvalget og bogudvalget, men først og fremmest af redskabs- og maskinudvalget hvor han nedlagde et stort og uegennyttigt arbejde ved gennem 30 år at tilrettelægge og lede de offentlige prøver med redskaber og maskiner. Han har affattet de fleste af prøveberetningerne der er offentliggjort i Tidsskrift for Landøkonomi og har ofte holdt foredrag om prøveresultaterne og andre maskinemner i landhusholdningsselskabet. I sidste tredjedel af 1800-årene da de mekaniske hjælpemidler rigtig vandt udbredelse har B. haft en betydelig indflydelse på udviklingen. Som tak og påskønnelse for hans 30-årige virksomhed på dette område fik han ved en fest 1902 overrakt landhusholdningsselskabets første sølvbæger. – B. var en djærv og enkel natur med betydelig arbejdskraft og sjælden evne til at opildne sine medhjælpere; han udtrykte sin mening i tydelige – ofte dramatiske – vendinger. Skønt han ofrede megen tid i det offentliges tjeneste fik han sin store bedrift fortrinligt passet så han blev en velhavende mand der foruden ved sin offentlige virksomhed har sat sig et varigt minde ved stiftelsen af forpagter Bokelmanns legat (50.000 kr.) som er henlagt under landhusholdningsselskabet.

Familie

Forældre: proprietær Gothilf Georg Louis B. fra Holsten (1813–46) og Frederikke Elisabeth Remien (1810–1907). Ugift.

Udnævnelser

R. 1892.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Landmandsblade, 1902 470–72. Ugeskr. for landmænd, 1902 257f 397f.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig