F. Feddersen, Hans Ditmar Frederik (Fritz) Feddersen, 2.7.1805-12.5.1863, guvernør. Født i Kbh. (Petri), død på Petersgård, begravet i Kallehave. F. blev student 1822 fra Borgerdydskolen i Kbh., cand.jur. 1827 og s.å. volontør i højesterets justitskontor, 1830 tillige fuldmægtig hos kammeradvokaten, fik 1831 universitetets guldmedalje for den juridiske prisopgave, var 1832-35 med offentlig understøttelse på studierejse i udlandet og blev 1835 auditør for kongens livjægerkorps. 1836 udgav han Om Asylerne, deres Vigtighed for den arbeidende Stand og deres Betydning i Staten, og dette var medvirkende til at han 1837 blev medlem af direktionen for Kbh.s fattigvæsen. Også i industrien var F. interesseret, og han var 1844-45 næstformand i industriforeningen. Mere og mere drog politikken ham, og han valgtes (for Kbh.) 1841 til medlem af østifternes stænderforsamling hvis sekretær han blev. Med sine liberale udtalelser pådrog F. sig en kort tid kongens misnøje, men den dygtige og kloge, kundskabsrige og vindende embedsmand vandt hurtigt frem igen. Han udnævntes 23.12.1842 til kommitteret i general-toldkammer- og kommercekollegiets 3. sektion. 1848 blev han kommitteret hos kolonialdirektøren, og 1850 lykkedes det ham i London at få afsluttet det store statslån som krigen havde nødvendiggjort på meget gunstige vilkår. S.å. konstitueredes han som borgmester og politidirektør i Slesvig og direktør for det derværende døvstummeinstitut. 1851 udnævntes han til guvernør for De dansk-vestindiske øer hvor han gjorde udmærket fyldest. F. forlod Vestindien 1855 og dermed også statstjenesten. Ved hjemkomsten blev han medlem af direktionen for Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn (1856-62), og sine tre sidste leveår repræsenterede han Kbh.s 3. valgkreds som folketingsmand. – Kancelliråd 1839. Justitsråd 1842. Kammerherre 1855.-R. 1850. K. 1853.

Familie

Forældre: kontorchef i rentekammeret, senere amtsforvalter i Rendsborg og etatsråd Peter F. (1765-1845) og Margrethe Tersling (1779-1836). Gift 1. gang 5.12.1840 på Frbg. med Ingeborg Cathrine Johanne (Hanne) Jensine Deegen, født 1.4.1816 i Kbh. (Helligg.), død 22.11.1853 i Christianssted, d. af justitssekretær i højesteret, justitsråd, senere etatsråd Colbjørn D. (1778-1830) og Anne Eleonore Margrethe Lemming (1793-1866). Gift 2. gang 20.3.1858 i Kbh. (Frue) med Nanna Felicia Augusta Bilsted, født 18.7.1820 i Kbh. (Garn.), død 21.1.1889 på Frbg. (gift 1. gang 1838 med fideikommisbesidder Michael Conrad Fabritius de Tengnagel til Petersgård, 1811-49), d. af prokurator, senere etatsråd og kammeradvokat Hans B. (1774-1830) og Anna Dorothea Munthe af Morgenstierne (1784-1837).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

C. Nyrop: Industriforen. i Kbh., 1888. Kay Larsen: Dansk-Vestindien 1666-1917, 1928. F. Skrubbeltrang i Vore gamle tropekolonier III, 1967. – Breve i Kgl.bibl.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig