F. Holm, Christian Frederik Holm, 30.11.1796-27.5.1879, departementschef. Født i Kbh. (Helligg.), død på Frbg., begravet i Kbh. (Ass.). H. blev student 1813, privat dimitteret, cand. jur. 1818 og vandt 1820 universitetets guldmedalje for en juridisk prisafhandling Om Præscriptio immemorialis. Allerede 1817 blev han volontør i det danske kammerkancelli, 1821 kopist i 1. sjællandske renteskriverkontor, 1822 2. og 1826 1. fuldmægtig i kammerkancelliet. 1831 udnævntes han til assessor i direktionen for statsgælden og den synkende fond, hvorfra han 1840 overgik som medlem af finansdeputationen. Ved kollegiernes omdannelse 1848 blev han chef for finansministeriets 1. departement, fra hvilken stilling han afskediges 1864 på grund af den ved hertugdømmernes tab stedfundne reduktion. Han blev medlem af den 1835 nedsatte komité til overvejelse af oprettelsen af en livrenteanstalt og var derefter 1842–78 et meget skattet medlem af livrenteanstaltens og livsforsikringsanstaltens bestyrelser. 1839–61 var han medlem af komiteen for tilsyn med private forsørgelsesforeninger og understøttelsesselskaber, 1862–71 medlem af direktionen for Det kgl. teaters enkekasse, ligesom han 1867–70 under Julius Schovelins orlov var konstitueret som chef for departementet for statsgælden og pensionsvæsenet. – H. var kendt for den iver og dygtighed hvormed han varetog sin gerning, og han besad en udpræget evne til at sammenarbejde afvigende anskuelser. Han havde i tidens løb fået tildelt adskillige hverv, var således i en lang årrække sekretær ved Vemmetofte adelige jomfrukloster, blev allerede 1822 bogholder ved den Reiersenske fond (1875–76 direktør sst.). 1852–79 var han direktør i Det danske bibelselskab og 1863–79 medlem af kontrolkomiteen i Kreditkassen for Husejerne i Kbh. Han var en mand med flersidige interesser, ejede en betydelig bogsamling, i hvilken den æstetiske del indtog en fremragende plads, og han var en ivrig og kundskabsrig kobberstiksamler og musikdyrker. En tid var han medlem af Kunstforeningens bestyrelse og Musikforeningens administration. Politisk virksomhed deltog han ikke i og frabad sig 1848 udnævnelsen til kongevalgt medlem af den grundlovgivende rigsforsamling. – Titel af sekretær 1828. Virkelig justitsråd 1831. Virkelig etatsråd 1836. Konferensråd 1847.

Familie

Forældre: assistent, senere korrespondancechef ved tallotteriet, kancelliråd Poul Thoring H. (1762–1822) og Ane Marie Theistrup (1771–1837). Gift 2.5.1823 i Lyderslev med Marie Elisabeth Engelbreth, født 13.3.1802 i Lyderslev, død 13.1.1865 i Kbh. (Frue), d. af sognepræst W. F. E. (1771–1862) og Kirstine M. Petersen (1779–1868). – Far til Edvard H.

Udnævnelser

R. 1840. DM. 1842. K. 1850. S. K. 1871.

Ikonografi

Litografi 1859 af E. Fortling efter daguerreotypi. Buste af H. V. Bissen, 1867 (St. mus.). Træsnit. Foto.

Bibliografi

C. Nyrop: Niels Lunde Reiersen, 1896 336–38. Edv. Holm i Mit hjem III, 1913 43–46. Pers. hist. t. 8. r. III, 1924 129–95 (Johs. Fibigers erindringer).

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig