F. Wolfhagen, Friedrich Hermann Wolfhagen, 3.8.1818-25.4.1894, minister for Slesvig. Født i Kbh. (Frbg.), død i Wiesbaden, begravet på Frbg. W. blev 1836 student fra Borgerdydskolen i Kbh., studerede i Kbh., Berlin, Heidelberg og Kiel og tog 1842 juridisk eksamen i Kiel. N.å. blev han amtssekretær i Haderslev, 1846 volontær og 1848 kancellist i det slesv.-holst.-lauenb. kancelli, 1850 herredsfoged i Tyrstrup og Haderslev herreder og 1851 amtmand over Flensborg amt. 1855 valgtes han af de slesvigske stænder til medlem af rigsrådet og indtrådte 1856 i regeringen som minister for hertugdømmet Slesvig, en stilling han beklædte til udgangen af 1863 med kun tre måneders afbrydelse omkring årsskiftet 1859-60. 1864 valgtes han i Nordslesvig til medlem af rigsrådets landsting. Som amtmand i Flensborg og som slesvigsk minister var han under påvirkning af A. Regenburg og delte dennes forhåbninger om den danske sprogpolitiks virkninger i Mellemslesvig. Da C. C. Hall 1861 gav udlandet nogle mindre indrømmelser i sprogpolitikken, truede W. med at gå af.

1858 forbød han – uden Halls vidende – en række slesvig-holstenske foreninger, deriblandt Schlesw.- Holst.-Lauenb. Gesellschaft f. vater-ländische Geschichte. Blandt danske politikere i Slesvig regnedes W. for en svag mand, slesvigholstenske kredse var derimod så vrede på ham at de i den flensborgske stænderforsamling 1860 forgæves forsøgte at sætte ham under tiltale, fordi han havde udstedt den af stænderne tidligere nedstemte fordelingslov om hertugdømmet Slesvigs bidrag til helstatens fællesudgifter. Udlandets misfornøjelse med det danske styre i Slesvig og en konflikt mellem Christian IX og W. dannede baggrunden for at kongen sidst i dec. 1863 ønskede bl.a. W. udskiftet ved en eventuel rekonstruktion af ministeriet Hall. Ministeriet afgik imidlertid samlet. Efter 1863-64 deltog W. ikke mere i det politiske liv.

Filantropiske og almennyttige foretagender og institutioner lagde fra nu af beslag på hans betydelige administrative og repræsentative evner. Han var direktør for døvstummeinstitutterne fra 1884, formand i bestyrelsen for blindeinstituttet og det danske haveselskab, og 1867-78 udfoldede han en betydelig virksomhed som præsident og vicepræsident i komiteerne for Danmarks deltagelse i en række af udstillinger, 1867 i Paris, 1873 i Wien, 1875 i Bruxelles og 1878 atter i Paris. I Antislesvig-holstenske Fragmenter X, 1848, skrev han Om det Slesvigske og Holsteenske Ridderskabs Socialnexus. – Kammerherre 1854.

Familie

Forældre: rentekammerkommitteret, justitsråd, senere etatsråd Johan W. (1779-1840) og Friederike Wilhelmine Henriette Richardi (1794-1855). Gift 15.1.1869 i Kbh. (Trin.) med Anna Kirstine Severine Winther, født 30.4.1836 i Tuse, død 6.6.1897 i Kbh. (gift 1. gang med Olsen), adoptivd. af billedhugger Søren Seidelin W. (1810-47). Navneforandring fra Jensdatter 9.11.1868.

Udnævnelser

R. 1851. K. 1857. DM 1868. S.K. 1873.

Ikonografi

Tre tegn. af C. Kroymann, 1834, i samme type. Tegn. af Edv. Lehmann, 1850. Mal. af L. Frølich, 1851, tegn. af samme 1855. Afbildet på mal. af E. Lehmann formentlig ca. 1865 (Musikhist. mus.). Buste af C. F. Holbeck, 1871. Tegn. 1873 (døvstummeinst.). Buste af G. Bracony ca. 1880. Foto.

Bibliografi

H. Wolfhagen: Optegn, om slægten Wolfhagen, 1895. Samme: Portrætter af slægten Wolfhagen, 1913. Carl Lehmann i III.tid. 13.5.1894. N. Neergaard: Under junigrundloven II, 1916 (reproudg. 1973). Viggo Sjøqvist: Peter Vedel I, 1957. Erik Møller: Helstatens fald I–II, 1958 (reproudg. 1974). Laurids Skau: Brevveksl., udg. H. V. Gregersen, 1966-70. De danske ministerier 1848-1901, ved Sv. Thorsen, 1967. Holger Hjelholt: A. Regenburg, 1978.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig