Ferdinand Ahlefeldt, Ferdinand Anton Christian Ahlefeldt, 9.5.1747-28.9.1815, greve, hofmarskal, teaterchef, diplomat. Født i Kbh. (Garn.), død i Prag, begravet sst. (Olzany kgd.). A. skyldte hofgunst sin hastige militære karriere. 1758 blev han løjtnant, 1762 premierløjtnant, 1765 kaptajn i infanteriet, 1766 forsat til livgarden, afgik fra militærtjenesten 1769. I Christian VIIs første regeringsperiode var den 21-årige kammerherre (1768) en af det galante hofs fejrede kavalerer og kongens medspillende ved "Zaïre"s opførelse på hofteatret. 1773 blev han oberstløjtnant à la suite ved Prins Frederiks regiment. 1776–78 var han gesandt ved hoffet i Eutin og efter at have været i østrigsk krigstjeneste knyttedes han 1779 til det markgrevelige hof i Ansbach, dels som marskal, dels som teaterchef.

1790 vendte han tilbage til Danmark og udnævntes n.å. til gesandt i Napoli; 1792 blev han hofmarskal hos kronprins Frederik og chef for Det kgl. teater. I denne egenskab gennemførte A. en række praktiske foranstaltninger som tjente til publikums bekvemmelighed, og skønt han på grund af sit lange fravær måtte stå ret fremmed over for dansk åndsliv fik han opført sådanne nationale arbejder som P. A. Heibergs Indtoget og Olufsens Gulddaasen. Han ville også indføre Shakespeare, men forsøget blev opgivet da skuespillerne ikke kunne magte opgaverne. Men A. manglede, udpræget aristokrat som han var, evne til at omgås mennesker under sin stand, og hans selvfølelse og uordholdenhed førte ham snart i konflikt med skuespillere og skribenter, bl.a. med P. A. Heiberg hvis satire Hofsorgen A. af hensyn til kongehuset måtte afvise. Heiberg rejste, støttet af sine litterære venner, en opposition mod A. der træt af pengevanskeligheder og modstand allerede 1794 gav op og tog sin afsked. S.å. udnævntes han til gesandt i Berlin, 1796 i Madrid, men hans derangerede økonomiske forhold hindrede ham i at tiltræde posterne. 1798 rejste han som gesandt til Sachsen; 1801 tog han sin afsked og bosatte sig i Prag. – Gehejmeråd 1793. Hv. R. 1777. – Hans hustru var musikalsk begavet og komponerede tonerne til P. H. Hastes Væddemaalet og Galeottis operaballet Telemack paa Kalypsos Ø, hvoraf et klaverudtog udkom 1794. Begge arbejder opførtes medens A. var teaterchef.

Familie

Forældre: grev Conrad A. (1707–91) og Vilhelmine H. A. v. Gram (1711–90). Gift 10.8.1780 i Regensburg med prinsesse Maria Theresia af Thurn og Taxis, født 28.2.1755 i Regensburg, død 4.11.1823 i Prag, d. af fyrst Alexander Ferdinand af Thurn og Taxis (1704–73) og prinsesse Marie Henriette Josepha af Fürstenberg-Stillingen (1732–72).

Bibliografi

Louis Bobé: Slægten A., VI, 1897 80–86, henv. 75–77. Danm.s adels årbog, 1929 V 185. – Th. Overskou: Den da. skueplads III, 1860. Efterl. papirer fra den Reventlowske familiekreds, udg. Louis Bobé, II, 1896 234. Fra hoffet og byen = Memoirer og breve, udg. Julius Claussen og P. Fr. Rist, III, 1906, (fot. optr. 1966). F. Ahlefeldt-Laurvig: Generalen II, 1928 1–5; V, 1931 28–31.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig