Ferdinand Bauditz, Ferdinand Carl Adolph Bauditz, 17.3.1811-18.5.1866, officer. Født i Kbh. (Garn.), død sst., begravet sst. (Garn.). Elleve år gammel blev B. kadet og udnævntes 1824 til sekondløjtnant à la suite i prins Frederik Ferdinands lette dragoner hvor han 1828 trådte i nummer. 1834 blev han premierløjtnant og fik 1841 ritmester-anciennitet. Han deltog i kampen ved Bov og blev kort efter adjudant ved kavaleriets stab, deltog siden i slaget ved Slesvig og udnævntes aug. 1848 til ritmester, blev 1849 stabschef ved kavaleribrigaden og deltog i kampen ved Kolding. Som eskadronchef deltog han i slaget ved Isted. 1856 blev han major med garnison i Århus, n.å. medlem af Dannevirkekommissio-.nen og 1860 af kavalerikommissionen. 1862 udnævntes han til oberstløjtnant og blev chef for 6. dragonregiment i Itzehoe hvor han i sin vanskelige stilling blev respekteret og bevarede et nogenlunde fredeligt forhold til de holstenske civilembedsmænd. Han deltog 1864 i kampen ved Vejle og udnævntes til oberst s.å. Ved krigsminister Hansens reduktion af officerskorpset som særlig gik ud over rytteriet fik han s.å. sin afsked. Han var en velbegavet officer hvis evner berettigede ham til at nå højere grader – hans regiment var under krigen det eneste der gjorde virkelig fyldest – men følgerne af en gigtfeber slog ham ned. Hans efterladte korrespondance viser at såvel Frederik Læssøe som flere generaler rådspurgte ham i særlige kavalerispørgsmål. Han har offentliggjort et par afhandlinger i Militært Repertorium. – Kammerjunker 1828. Kammerherre 1864.

Familie

Forældre: kaptajn, senere generalmajor Ferdinand Christian Fürchtegott B. (1778–1849) og Caroline Holm (1787–1863). Gift 9.8.1841 i Århus med komtesse Siegfriede Antoinette Caroline Louise Holstein af Ledreborg, født 6.3.1816 på Ledreborg, død 29.1.1892 i Kbh., d. af lensgreve Christian Erhardt H. (1778–1853) og Sophie Charlotte Emilie zu Inn- und Kniephausen (1782–1852).

Udnævnelser

R. 1848 DM. 1860.

Ikonografi

Min. Foto.

Bibliografi

W. S. Bauditz' efterladte slægtsoptegnelser i privateje. Danm. adels årbog, XXVI, 1909 51.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig