Fr. Vedsø, Frederik Emil Vedsø, 4.10.1883-7.9.1962, maskinmester, kommunalpolitiker. Født i Driftebrohus, Ølsemagle sg., Kbh.s amt, død i Kbh., begravet på Brønshøj kgd. V. voksede op på en sjællandsk gård. Morfaderen der havde været på Rødding højskole var en stor fortæller, og faderen der havde været på Hindholm var en anset landmand og et mekanisk talent som 1906 opgav landbruget for at blive bihuse- og vokstavlefabrikant i større stil. Fra landsbyskolen kom V. til Køge og tog præliminæreksamen, hvorefter han kom i lære som maskinarbejder i Kbh. og blev udlært 1904. Maskinisteksamen tog han 1905. Indtil 1910, da han blev ansat ved Kbh.s kommune, sejlede han som maskinmester eller arbejdede i land. I læretiden kom han med i den socialdemokratiske ungdomsbevægelse, deltog i livet i diskussionsklubberne og var 1916-26 formand for klubben Karl Marx. Han bidrog væsentligt til at dennes tidsskrift Socialisten blev nærmere knyttet til partiet og var dets forretningsfører 1919-29. Også den kooperative bevægelse optog ham. Han var i bestyrelsen for Hovedstadens brugsforening 1932-56, for Arbejdernes fællesbageri 1938-58 og var 1935-51 medlem af Social-Demokratens kontrolkomité. Ved folketingsvalgene 1926 og 1929 var han socialdemokratiets kandidat i Otterupkredsen. I Kbh.s borgerrepræsentation, hvor han var medlem 1929-54, gjorde han sig gældende som et af forsamlingens flittigste medlemmer der var med i talrige udvalg. Skolespørgsmål og byplansager havde hans hovedinteresse. Som medlem af skoleudvalget fra 1930 og dets formand 1933-38 bidrog han til fremme af disse års store skolebyggeri og lagde herunder vægt på, at de nye skoler indrettedes, så de kunne tjene som kulturcentrer for befolkningen i det pågældende distrikt. 1938 indtrådte han i den omdannede skoledirektion. Han var ordfører under borgerrepræsentationens behandling af den nye byggelov for Kbh. og var 1938-54 formand for byplanudvalget, inden for hvilket han sammen med kommunens teknikere gjorde et stort arbejde for planlægningen af de ydre bydistrikters fremtidige udvikling. Uden at interessere sig stærkt for politisk taktik øvede han en betydelig indflydelse i sin gruppe, og som kommunalmand var han særlig agtpågivende ved hævdelsen af den valgte repræsentations indflydelse over for embedsmændene. V. var i besiddelse af en velfunderet viden på en række områder. Særlig interesserede han sig for engelske forhold. Han skrev 1931 en lille bog Da England blev Verdens Værksted, var leder af arbejderrejser til England og 1932-33 som De samvirkende fagforbunds repræsentant medlem af delegationen som førte handelsforhandlinger med England. Han var lærer ved Den socialdemokratiske arbejderskole 1919-33 og skrev talrige artikler om økonomiske og erhvervsmæssige emner i den socialdemokratiske presse, i Brugsforeningsbladet og i fagbladene. Hans evner for den letfattelige, bredt folkelige fremstilling blev taget i brug af bl.a. Arbejdernes oplysningsforbund, for hvilket han skrev grundbøgerne Jordspørgsmaalet, 1925 og (sammen med E. Dige)Samfundskundskab, 1930 (5. udg. 1943). Til skriftrækken Nyt socialt Bibliotek skrev han Danmarks Industri, 1928 og Fra Smedie til Storbedrift, 1940. For ungdommen skrev han Danmark – det folkestyrede Land, 1934 (2. udg. 1952). Disse bøger havde i en årrække en udstrakt anvendelse i det folkeoplysende arbejde.

Familie

Forældre: gårdejer, senere bistadefabrikant Jacob V. (navneforandring fra Olsen 1903) (1856-1941) og Anna Sophie Schnack (1863-1941). Navneforandring fra Olsen 10.8.1903. Gift 18.3.1910 i Kbh. (b.v.) med Eleonora (Nora) Marie Jensen, født 29.10.1880 i Sundby, Amager, død 3.6.1961 i Brønshøj, d. af støberiarbejder Jons Jonsson (kaldet Jensen) (1837-1917) og Frederikke Jacobsen (1847-1921).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

F. V.: Hvorfra vi kom. Anetvl. for børnene af Jacob Vedsø og Anna Sofie Schnack, [1954]. Kbh.s kommuneskole XXXVI, 1943 745.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig