Frands, vistnok Juul, 1647-1731/37, officer. J. kom 1664 på Sorø akademi, blev hofjunker og indtrådte i den franske hær hvor han antagelig har tjent sig op til kaptajn. Ved slutningen af skånske krig vendte han hjem og blev nov. 1679 major i livregimentet til fods, var 1683–88 oberstløjtnant i et norsk regiment, dernæst kommandør for marineregimentet der opløstes 1689, hvorpå han straks vendte tilbage til fransk tjeneste hvor han af nogle danske kompagnier, der var kapret af franskmændene, ved overføringen til England oprettede regimentet Youl-Danois, senere kaldet Royal Danois; det fik en tid Christian Gyldenløve til chef med J. som næstkommanderende, og heri indtrådte mange danske og norske officerer. Regimentet blev ophævet 1698. J. fik et fransk regiment og deltog indtil 1712 -fra 1704 som generalmajor – i en række felttog. 1711 søgte han genansættelse i den danske hær, men fik afslag. Om hans videre skæbne vides intet med sikkerhed. I en ansøgning 1718 om pension skriver hans hustru sig "sal. Hr. Oberst Frands Juuls", og hun havde da intet hørt fra ham i mange år. Ifølge en fransk tjenstlig opgivelse skal han dog først være død 1731. Muligvis har han i sine sidste år opholdt sig hos sin yngste datter Berthe Sophie, gift med jægermester David Cracowitz i Oldenburg. J. var en dygtig soldat, men skal have været stridbar og uomgængelig. Christian V der ikke kunne lide ham, skriver 1692 at han havde "chanjeret relligionen" og var blevet katolik, hvad der i øvrigt bekræftes fra anden side.

Familie

Forældre: Hans J. til Stårupgård (1612–97) og Lisbet Krag (1621-tidligst 90). Gift ca. 1680 med Johanne Sophie Kaas (død tidligst 1718), d. af Jens K. til Krabbesholm m.m. (død senest 1662) og Karen Reedtz (død 1709).

Bibliografi

Th. Thaulow: Lillie-Juulernes slægtebog, 1925 348–55. A. Tuxen i Militært t. XVII, 1888 305–404. Samme i Pers.hist. t. 7.r. VI, 1921 72f.

Kommentarer (11)

skrev Axel Scheel

Frands Juul til Stårupgård og Frøstrupgård (ca. 1647-1732 Neuenburg, Oldenburg) (mor: Elisabet Nielsdatter Krag af Jylland [1621-eft. 1690], søster af Mogens Krag [1625-1676] til Kaas), kæmpede med tapperhed og udmærkelse på adskillige fremmede valpladser. I Frankrig oprettede han 1690 regimentet Youl-Danois, med hvilket han indtil 1692 deltog i krigen mod Spanien, hvorpå regimentet under navn af Royal Danois overdroges til Christian Gyldenløve, hvis regimentskommandør han blev. Han opnåede siden graden som fransk maréchal de camp, men søgte forgæves om genansættelse i den danske hær. Og Mogens Krag, der var ejer af herregården Kås, ægtede første gang 29. juli 1660 Dorthe Jørgensdatter Rosenkrantz (død 18. oktober 1667) og anden gang 18. november 1668 Helvig Arentsdatter von der Kuhla (død 1676). Han døde 8. august 1676. Hans søstersøn var Frands Juul til Stårupgård og Frøstrup Hovedgård (ca. 1647-1732 Neuenburg, Oldenburg), som 1690 i Frankrig oprettede regimentet Youl-Danois, med hvilket han indtil 1692 deltog i krigen mod Spanien, hvorpå regimentet under navn af Royal Danois overdroges til Christian Gyldenløve, hvis regimentskommandør han blev. Og i 1701 giftet Gyldenløve sig med Mogens Krags datter Dorothea Krag.
(Limt sammen fra Wikipedia-artiklene «Juul» og «Mogens Krag (1625-1676)» nettopp revidert ved undertegnede.) Med vennlig hilsen, Axel Scheel

svarede Axel Scheel

Og Elisabeth (Lisbeth) Nielsdatter Krag (1621-eft. 1690) (mor: Jytte Styyggesdatter Høeg Banner [19. nov. 1589 Vang, Sulsted, Aalborg-1589-11. juli 1659 Nyborg, Svendborg]) ble gift den 20. sept. 1646 i Viborg Købstad med Hans Juul (1612 Meilgaard Slot-, Glesberg, Djurs Nørre, Randers-1697 Staarupgaard, Højslev, Fjends, Viborg). Og deres éneste barn, Frands Juul til Stårupgård og Frøstrup Hovedgård, ble altså født ca. 1647; død 1732. Han ble gift med Johanne Sofie Kaas (Sparre) (født efter 1653), datter av Jens Kaas (Sparre) og Karen Frederiksdatter Reedtz til Krabbesholm (1616-1709). Mvh. A.S.

svarede Axel Scheel

Mindre stygt: Jytte Styggesdatter!

svarede Axel Scheel

Forøvrig fremgår det av A. Tuxen: «Danske og norske Officerer i Royal Danois. 1690—1698», i: Personalhistorisk Tidsskrift, Årg. 42, 1921, 7. Række, 6. Bind, 1.-2. Hefte (s. 67-76 [utlagt på nettet]), på s. 72, note 5, at Frands Juuls yngste (!) datter, Berthe Sophie Juul, ble gift i 1731 med «Jægermester» i Oldenburg David Cracowitz. Og på s. 73, note 4, skriver Tuxen om Dorothea Krags bror: «A r e n t M o g e n s e n K r a g, f. 1670, + 1718 som Ob. og Chef for Smaalenske Rgt., var Søn af Ob. Mogens K. til Kaas; traadte 1686 ind i Marinergt., Fændr. 1689, s. A. til Frkrg., stod ved Juuls Rgt. fra dets Oprettelse til dets Opløsning og avancerede til Kapt.» Osv. Mvh. A.S.

svarede Axel Scheel

Denne David «v. Krakowitz» var egentlig et medlem av slekten v. K r a k e w i t z fra Rügen. Dette fremgår av Th. Thaulow: «Lillie-Juulernes Slægtebog» (Kbh. 1925) (utlagt på nettet), s. 358: «Jægermester David v. Krakowitz var af gammel pommersk Adel og er vel identisk med den David Sigfrid K., der blev Landkadet i København den 1/1 1714, men allerede afgik fra Kadetkorpset den 28/12 s. A., hvorefter han blev ansat som Page. Hans Farbroder var Professor Joachim K. ved Sorø Akademi, og hans Broder, Oberst Johan Christoffer K., havde tjent i Aarene 1701–1702 i Livgarden til Fods og var afskediget som Regimentchef den 9/10 1720.»

svarede Axel Scheel

Innledningsvis mente jeg å skrive: «Denne David «v. Cracowitz» osv., hvilken tidligere, men feilaktig brukte skrivemåte av navnet, enda tydeligere ville ha fått frem forskjellen fra det egentlige navn v. Krakewitz (Krackewitz etc., men aldri KrakO- eller CracOwitz).

svarede Axel Scheel

Og noe lignende kan sies om den eldre artikkel i Dansk biografisk Lexikon ved C. F. Bricka, IX. Bind, av Vilh. Bang om Joachim «Krakewitz (Krakowitz)» (1609-42), «Præst og Professor, var af adelig Slægt og født 18. Juli 1609 i Greifswald, hvor hans Fader, Barthold K., vae Professor ved Universitetet og Superintendent i Forpommern; moderen hed Margrethe Jeger.» Eller Jäger! I hvert fall var hun en datter av Joachim JÄGER, kjøpmann fra Rostock. Denne Marg(a)rethe Jäger ble i 1607 gift med Barthold v. Krakevitz (Krac[k]ewitz) (17. februar 1582 i Presenke på Wittow, Rügen-7. nov. 1642 i Drigge på Rügen), generalsuperintendent i Pommern etc., som ble gift 2. gang med Regina Schwarz, søster av Christian Schwar(t)z (1581-1648), «Bürgermeister» i Greifswald, landråd i hertugdømmet Pommern. Og hun, Marg. Jäger, var mor til Joachim Krakewitz (18. juli 1609 Greifswald-9. feb. 1642) og Albert v. Krakewitz, som vel må ha vært faren til Johan Christoffer K. og til Berthe Sophie Juuls ektemann, jegermester David Sigfrid v. Krakewitz, Sorøprofessorens BRORSØNN.

svarede Axel Scheel

Beklager så mye: Ifølge den tyske Wikipedia-artikkel «Christian Schwarz (Politiker, 1581)», var Christian Schwarz (1571-1648) ikke en bror av, men FAREN til Regina Schwarz, som 1. gang ble gift med Greifswald-borgeren, handelsmann Christoph Bunzow, og 2. gang med Barthold v. Krakewitz, enkemann etter Margarethe Jeger (Jäger)! (Og når denne grove feil er beklaget, kan jeg også nevne denne mindre feil - men dog i et sitat, at Barthold K. ikke «vae», men «var Professor»! Akk!)

svarede Axel Scheel

Og selv i denne korreksjonen har jeg vært unøyaktig, for Regina Schwarz var 1. gang gift med Christoph Bünzow (ikke «Bunzow»). Den kanskje mest konsise fremstilling av Reginas familie finner man i Deutsche Biographie (på nettet) under «Schwar(t)z, Sibylle (Sibylla) (Schwar(t)zin)» (1621 Greifswald-38 sst.), dikter («Dichterin»), hvis bror, Christian v. Schwarz (1610-79), dr. jur., 1637-55 rådsherre, derefter borgermester i Stralsund, 1671 landråd med adelspredikat «v. Schwarzern», ble gift i 1638 med Margareta v. Braun, enke efter Georg Schwierze, og med mange etterkommere i Sverige.

skrev Axel Scheel

PS: Et lite forslag: At man nå - i lys av ny og sikrere kunnskap om Frands Juul - også kaller ham JUUL i overskiften til nærværende artikkel, er vel rimelig? Da blir han også lettere søkbar på nettet - osv., en fullt ut identifisert skikkelse av historisk betydning, som ikke lenger blir «gjemt bort» under det ofte benyttede fornavn «Frands».

svarede Ida Elisabeth Mørch

Tak for dine kommentarer. Dansk Biografisk Leksikon opdateres endnu ikke. Vi lader din kommentar stå til almindelig orientering.

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig