Frants Berg, ca. 1504-2.11.1591, biskop. Født i Odense, død i Oslo, begravet i domkirken sst. B. blev holdt over dåben af dronning Christine og fik navn efter hendes yndlingshelgen Franciscus. Dronningen bekostede hans uddannelse først i Odense skole, siden – fra 1521 – ved universitetet i Rostock hvor han vistnok tog magistergraden. Som luthersk påvirket følte han sig ved hendes død fritaget fra den oprindelige bestemmelse om at indtræde i franciskanerordenen og blev 1531 skolemester i Odense efter Peder Palladius. 1532 blev han skriver hos biskop Iver Munk i Ribe, siden rektor i Viborg, derpå læsemester i Vestervig kloster, ca. 1539 sognepræst ved domkirken i Ribe, 1546 ved Skt. Nicolai kirke i Kbh. og endelig 1548 biskop over Oslo og Hamar stifter. Med den sidstnævnte stilling forenede han 1555–62 Tønsberg provsti. 1574 fik han til medhjælper sin svigersøn, rektoren i Oslo Jens Nielsen til hvem han 1580 helt afstod bispeembedet. B. indlagde sig stor fortjeneste af nyordningen af de kirkelige forhold i sit stift. Med særlig interesse virkede han for at hæve præstestanden. Ved hyppige visitatser holdt han sig underrettet om tilstanden blandt præsterne, og han gjorde et stort arbejde for at udvikle latinskolen i Oslo. Han indtog en smuk plads i den kreds af humanistisk påvirkede kirke- og skolemænd der samledes i denne by, og i sine reformbestræbelser kunne han til enhver tid regne med regeringens kraftige støtte.

Familie

Forældre: billedskærer Claus B. (født i 1470erne, død efter 1532) og Margaretha Grott. Gift Karine Lauridsdatter, en søsterdatter af provst Svend Mogensen (død 1547) i Vestervig.

Ikonografi

Mal. 1586. (Vor Frelsers k., Oslo).

Bibliografi

Danske mag. I, 1745 25–27. Gerhard Treschow: Danske jubellærere, 1753 1–13. Diplomatarium norvegicum I 2, 1849 818f. Norske rigsregistranter I–II. 1861–63. Norske mag. II, 1868 131. Yngvar Nielsen: Biskop Jens Nilssøns visitatsbøger og rejseoptegnelser 1574–1597, 1885. A. Chr. Bang: Den norske kirkes hist. i reformations-århundredet, 1895 94–111. C. F. Wisløff: Norsk kirkehistorie, Oslo 1966.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig