Frantz Dahl, Frantz Johannes Dahl, 25.10.1869-21.12.1937, juridisk forfatter. Født i Kbh. (Holmens), død i Kbh., begravet sst. (Holmens kgd.). D. blev student 1886 fra Efterslægtsselskabets skole og cand. jur. 1892. Efter i nogle år at have virket som manuduktør blev han 1896 ansat som assistent i kultusministeriet (1908 fuldmægtig, 1909 ekspeditionssekretær, 1910 kontorchef) og havde i perioder konstitution som dommer. I forbindelse med sin ministerielle stilling fik han flere hverv som medlem af bestyrelser og kommissioner på kulturelle områder; han var bl.a. formand for stednavneudvalget fra 1914 til sin død. 1916 udnævntes han til departementschef i konseilspræsidiet (statsministeriet) og statsrådssekretær. Videnskabelige studier og udgivervirksomhed havde optaget D. siden ungdommen. Han var censor ved de juridiske eksaminer 1910-19 og kst. professor i strafferet fra 1914. D.s særlige studieområde var retsvidenskabens historie, og fra 1919 beklædte han et ekstraordinært professorat i denne disciplin. Han underviste desuden i perioder i strafferet og romerret. D.s styrke som juridisk forfatter var et omfattende kendskab til den retsvidenskabelige litteratur- og personalhistorie - han samlede sig et meget stort privatbibliotek - i mindre grad en evne til selvstændig analyse af de retsvidenskabelige metoders og skolers udvikling. Essaysamlingen Juridiske Profiler, 1920 indeholder en udførlig og meget læseværdig omtale af C. Goos og iøvrigt en række kortere artikler om fremtrædende juridiske forfattere, de fleste tyske. D. behandlede flere gange A. S. Ørsted, bl.a. i det lille skrift A. S. Ørsted som Retslærd, 1927 (eng. udg. 1932, fr. udg. 1934) og i Frederik VI og A. S. Ørsted i 1826, 1929 der er en aktmæssig og kommenteret fremstilling af begivenhederne omkring det kgl. skriveforbud som ramte Ørsted 1826. D.s uforbeholdne beundring for Ørsted kommer klart til udtryk i hans skrifter, og Ørsted er den centrale skikkelse i D.s hovedværk Hovedpunkter af den danske Retsvidenskabs Historie der udkom 1936 som bidrag til "Festskrift i Anledning af Tohundrede Aars Dagen for Indførelsen af Juridisk Eksamen" og året efter som særtryk. I en koncentreret form indeholder dette arbejde et væld af oplysninger om bøger og forfattere i dansk retsvidenskab fra Andreas Hoier til Viggo Bentzon. I kraft af sin omfattende viden på det nævnte studieområde blev D. en meget benyttet bidragyder til tidsskrifter, leksika og biografiske værker (bl.a. Salmonsen og Dansk biografisk Leksikon). Han var dansk medredaktør af Tidsskrift for Rettsvidenskap 1918-36. D. havde siden et studieophold i Halle 1898-99 bevaret en levende interesse for tysk retsvidenskab. Han havde personlig kontakt med mange udenlandske jurister og bidrog ved sine artikler i fremmede tidsskrifter til at udbrede kendskabet til nordisk retsvidenskab. 1921 blev han æresdoktor ved Hamburgs universitet.

Familie

Forældre: hofur- og kronometerfabrikant Stephen Emil D. (1832-90) og Alvilda Juliane Frederikke Alstrøm (1839-1906). Gift 10.5.1895 i Kbh. (Jesusk.) med cand. phil. Maria Vilhelmina Granzow, født 9.6.1872 i Kbh. (Johs.), død 28.4.1957 på Kbh.s sygehjem i Ordrup, d. af arkitekt Carl Herman Gerhard G. (1841-91) og Hulda Christina Georgina Rietz (1842-1927). - Far til Flemming D.

Udnævnelser

R. 1911. DM. 1917.

Ikonografi

Mal. af H. Siegumfeldt, 1885. På karton på Studentergården 1923 af Aksel Jørgensen. Tegn. af Gerda Ploug Sarp, 1925. Afbildet på tegn. af Jensenius, udst. 1928. Relief af Axel Poulsen, 1938 (gravstenen, Fr.borg). Foto.

Bibliografi

Knud Bokkenheuser: Da man var ung-, 1926. Eyvind Olrik i Berl. tid. 24.10.1929. Stig Iuul i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1938 149-54. O. K. Magnussen i Tidsskr. for rettsvidenskap LI, Oslo 1938 341-47. Maria Dahl: Professor F. D. Spredte bidrag til en monografi, 1944 (m. bibliografi). - Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig