Franz vom Hagen, 1672-10.6.1749, oversekretær i tyske kancelli. Født i Kbh, død sst. (Petri), begravet i Petri k. H. blev student ved Kbh.s universitet allerede 1687 og studerede derefter ved forskellige fremmede universiteter, således 1688 i Frankfurt a.d.Oder hvor han forfattede en panegyrik over Christian V. 1692 besøgte han det ridderlige akademi i Kbh. S.å. trådte han ind i diplomatiets tjeneste som legationssekretær i London. 1693 blev han sekretær i tyske kancelli, men synes at være forblevet i London indtil han 1694 forflyttedes som legationssekretær til Berlin. Han forblev her, til tider fungerende som gesandt, til 1705 da han ved arkivar Johan Moths død kaldtes hjem for at overtage dennes stilling som arkivar i tyske kancelli. Han gjorde her god tjeneste ved omordningen af kancelliets arkiv, og da oversekretær Christian Sehested 1721 efter Anna Sophies ophøjelse til dronning fik sin afsked fra kancelliet og konseilet, fik H. ledelsen af kancelliets daglige forretninger under storkansler U. A. Holsteins overledelse. Først 1725 fik han dog udnævnelse som oversekretær, en stilling han også beholdt under Christian VI indtil J. S. Schulin afløste ham 1735; han trak sig derefter tilbage til privatlivet. H. var ikke nogen fremragende statsmand, men en dygtig og samvittighedsfuld embedsmand der ved sin omfattende detailkundskab var af stor betydning for det daglige arbejde i kancelliet. Når fremmede diplomater, som den franske gesandt Camilly, har villet tillægge ham en særlig stor indflydelse hos Frederik IV, større end selve konseilsmedlemmernes, og begrundet dette med hans underordnede konneksioner (med kongens kammertjenere), synes dette at være uden grund ligesom beskyldningerne mod ham for bestikkelighed. -Kancelliråd 1703. Justitsråd 1709. Etatsråd 1721. Gehejmeråd 1733. Gehejmekonferensråd 1747.

Familie

Forældre: gehejmekopist, senere assessor i tyske kancelli Franz v. H. (død 1701) og Catharina Fischer (1648-96). Gift 3.7.1712 med Anna Maria Wigand Michelbecker, født 22.2.1671, død 14.3.1732 i Kbh. (Petri) (gift 1. gang 1690 med amtsforvalter i Haderslev Absalon Hansen Koefoed, 1648-99), d. af købmand, kgl. kældermester Gysbert Wigand M. (1636-92) og Anna Ludvigs (1647-1724).

Udnævnelser

Hv.R. 1727.

Bibliografi

Jens Møller: Mnemosyne III, 1832 XXVf. A. D. Jørgensen: Udsigt over de da. rigsark.s hist., 1854 61 f 69. Edv. Holm: Danm.-No.s hist. 1720-1814 I-II, 1891-94. L. Bobé: Die deutsche St. Petri Gemeinde zu Kopenhagen, 1925 429f 461.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig