Frederik, hertug, Friedrich, 26.11.1581-22.7.1658, hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Nordborg. Død på Nordborg, begravet i Nordborg k. Ved faderens testamente fik F. 1622 et årligt deputat af 5.000 rdl., mens hans fem brødre hver fik et fyrstendømme. Til gengæld skulle han arve den af brødrene der først afgik ved døden uden livsarvinger, og således overtog han Nordborg ved Hans Adolphs død 1624. Denne havde i sit sidste leveår forringet sine besiddelser betragteligt ved at frasælge godserne Rumohrsgård, Østerholm og Melsgård til hertug Alexander af Sønderborg på vilkår der var meget fordelagtige for køberen. F. gjorde straks ved overtagelsen indsigelse mod salget, og resultatet blev et forlig, med kongen som opmand, hvorved Nordborg fik Østerholm og Melsgård tilbage. Nordborg bestod nu af Als Nørre herred samt godset Ballegård m.m. i Sundeved og var en ganske rig arv, men F. var en dårlig husholder, og han sad snart i dyb gæld. Det lille fyrstendømme kunne ikke bære udgifterne ved hofholdningen, og dertil kom krigens byrder; de stadigt voksende kontributioner hvis retmæssighed hertugen bestred, forblev ubetalte. 1634 arvede F. godset Gråsten på Ærø efter hertug Christian af Ærø, og året efter solgte han det til hertug Philip af Glücksborg for 53.000 rdl., men det formåede ikke at hjælpe ham på fode. 1657 blev hele Als genstand for svenske indkvarteringer, og året efter indtog og besatte allierede tropper fyrsteresidensen. Da var F. død og havde efterladt sig tre sønner og tre døtre. Få år efter var en konkurs uundgåelig, og 1669 inddrog kongen lenet. – F. synes at have været en nidkær vogter af den rette tro; Nordborg kirkebog vidner om mange heksebrændiger i hans tid. 1628 lod han opføre et hertugeligt gravkapel ved Egen kirke hvor han blev bisat med sin nærmeste familie, men hele begravelsen blev overflyttet til Nordborg kirke 1812.

Familie

Forældre: hertug Hans d.Y. af Sønderborg (1545-1622) og Elisabeth af Braunschweig-Grubenhagen (død 1586). Gift 1. gang 2.8.1627 med Juliane af Sachsen-Lauenburg, født 25.12.1589, død 1.12.1630 på Nordborg, d. af hertug Frantz II af Sachsen-Lauenburg (1547-1619) og Maria af Braunschweig-Lüneburg (1566-1626). Gift 2. gang 5.2.1632 med Eleonora af Anhalt-Zerbst, født 10.11.1608, død 2.11.1680 på Østerholm, d. af fyrst Rudolf af Anhalt-Zerbst (1576-1621) og Dorothea Hedvig af Braunschweig-Luneburg (1587-1609). – Bror til Alexander, Hans Adolph (1576-1624) og Philip (1584-1663). Halvbror til Joachim Ernst.

Ikonografi

Maleri (1860 på Eutin).

Bibliografi

F. v.Krogh: Beiträge zur älteren Gesch. des Hauses Holstein-Sonderburg, Berlin 1877 46-48. J. Raben: Nordborg igennem 800 års skiftende hist., 1929 25-35 111-15. Samme i Heimatblätter aus Nordschleswig, 1943 69-72. Danm.s kirker, Sønderborg amt, 1961-62. -E. Kroman: De sønderjyske fyrstearkiver, 1929 = Vejl. arkivreg. X 168f.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig