Frederik Ahlefeldt, f. 1702, Friedrich Ahlefeldt, 30.12.1702-18.4.1773, greve, officer, godsejer. Født i Kbh. (Slotsk.), død på Tranekær, begravet i Tranekær k. Knap tyve år gammel måtte A. overtage grevskabet Langeland og opgive sine studier, og han levede siden til stadighed på Tranekær. 1724 blev han kaptajn og kompagnichef ved Kronprinsens regiment, fra 1728 ved livgarden til fods, 1730 oberstløjtnant ved Holstenske rytterregiment. Hans første ægteskab kostede ham Frederik IVs bevågenhed, da det var indgået uden kongens samtykke. Heller ikke Christian VI nærede velvilje over for ham, og han kom ikke i aktiv tjeneste før Frederik V tiltrådte regeringen. 1747 blev han generalmajor i kavaleriet, 1754 generalløjtnant og gjorde som sådan tjeneste ved hæren der samledes i hertugdømmerne 1758. 1761 fik han som general af rytteriet kommandoen over de i hertugdømmerne kantonnerende rytterregimenter, og da hæren n.å. under St. Germain rykkede frem mod russerne fik A. kommandoen over reserven der stod nær ved Lübeck. Da felttoget ved russernes hjemmarch standsedes fratrådte A. kommandoen og trak sig tilbage til sine godser hvis ledelse han viede resten af sit liv. Han havde overtaget grevskabet med gæld og kæmpede hele sit liv med gælden efter sin fader, men han viste sig i sin – ofte hårdhændede -administration som et fremragende økonomisk talent og gjorde sig højt fortjent af sin slægt ved oprettelsen af stamhuset Ahlefeldt og ved i det hele taget at bringe slægtens formueforhold på fode igen.

Familie

Forældre: statholder, greve Carl A. (1670–1722) og grevinde Ulrikke A. Danneskiold-Laurvig (1686–1755). Gift 1. gang 28.4.1730 på Kathrinebjerg med Berthav. Holstein, født 28.4.1705,død 29.11.1735 på Tranekær (gift l. gang 1724 med braunschweig-lüneburgsk gesandt i Kbh. Johan Frederik, baron, rigsgreve v. Bothmer, 1658–1729, gift 1. gang med Justine Sophie Moltke, død 1708, gift 2. gang med Sophie Charlotte Moltke, gift 3. gang 1716 med Sophie Hedvig v. Holstein, 1697–1720), d. af overhofmarskal, stiftamtmand Christian Frederik v. H. (1678– 1747) og Bertha Scheel Schack (1679–1727). Gift 2. gang 10.10.1760 i Uetersen med Marie Elisabeth A., stiftsdame og hoffrøken hos prinsesse Louise, født 25.12.1719 i Hamburg, død 24.1.1769 på Tranekær, d. af gottorpsk kancellipræsident Bendix A. (1684–1739) og Charlotte Amalie Reventlow (1695–1722).

Udnævnelser

Hv. R. 1729. L'union parfaite 1770.

Ikonografi

Mal. af U. F. Beenfeldt (Tranekær), kopi i pastel. Mal. (forhen Broløkke).

Bibliografi

Louis Bobé: Slægten A., VI, 1897 66–70. Danm.s. adels årbog, 1929 II 182. – O. Møller: Nachr. v. d. Gesch. d. v. A., 1771 499. F. Ahlefeldt-Laurvig: Generalen I, 1927 3–57 71–74; IV, 1930 151f; V, 1931 75f 185f.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig