Frederik Carl Trant, Friedrich Carl Trant, 24.3.1738-25.11.1798, kollegiedeputeret. Født i Bockhorn, Oldenburg, død i Kbh. (Petri), begravet sst. (Ass.). T. kom allerede som barn i huset hos sin farbror, kammerråd og renteskriver Gabriel Sigismund Trant, og denne skaffede ham siden en kopiststilling på sit kontor. Omkring 1769 blev T. fuldmægtig i det oldenburgske renteskriverkontor, 1771 udnævntes han til chef for 2. bureau i det tyske kammer under finanskollegiet, og 1772 blev han sekretær i finanskollegiet. Efter J. F. Struensees fald udpegedes han til sekretær ved kommissionen til regulering af kollegierne, og s.å. blev han kommitteret i rente- og generaltoldkammeret. I de følgende år betroede man ham flere betydningsfulde poster inden for statens finansstyre. Han var kommitteret i økonomi- og kommercekollegiet 1775–78, medlem af kanalkommissionen fra 1774 og leder af generalmagasinets forretninger fra 1777. Endelig udnævntes han til deputeret i rente- og generaltoldkammeret 1790, fra hvilken stilling han trådte tilbage 1797 på grund af svagelighed. Ved siden af sin embedsgerning tog T. ivrigt del i kommissions-forhandlingerne om negerhandelens ophævelse, og han var ligeledes virksom i arbejdet for et forbedret skolevæsen. T., der var litterært interesseret, havde fra 1767 redigeret de ugentlige tillæg til adressekontorets efterretninger, og han udgav 1789 på kongens befaling et skrift Ueber Schulen und Schulanstalten in Danemark. T. fik sæde i den store skolekommission der nedsattes s.å. og tog ivrigt del i dens arbejde. Desuden virkede han for flere seminariers oprettelse. T. stod A. P. Bernstorff, Ernst Schimmelmann og brødrene Christian Ditlev" og Ludvig Reventlow meget nær og skildres som en dygtig embedsmand og en fin og elskværdig personlighed.

Familie

Forældre: amtsforvalter Friedrich Carl T. (død 1748) og Anna Margrethe Gulich (død 1746). -26.5.1775 (kop. Petri) med Cornelia Schumacher, døbt 6.12.1746 i Kbh. (Garn.), død 29.3.1810 sst. (Petri), d. af taksator, senere toldinspektør i Kbh., etatsråd Cornelius S. (1703–77) og Elisabeth Reiersen (1718–55).

Udnævnelser

Kammerråd 1773. Justitsråd 1776. Etatsråd 1779. Konferensråd 1797.

Ikonografi

Tegnet med hustru af C. A. Lorentzen (kobberstiksaml.). Silhouet stukket af G. L. Lahde. – Bryllupsmedalje 1775.

Bibliografi

Kbhs.s univ. journal, udg. J. Baden VI, 1798 189f. Joakim Larsen: Bidrag til den da. folkeskoles hist. 1784– 1818, 1893 65–67 73. efterl. papirer fra den Reventlowske familiekreds, udg. L. Bobé II, 1896 229f. Herman Trier: Gården nr. 8 Amagertorv, 1900 82–84. Friederike Brun: Ungdomserindr., udg. L. Bobé, 1917. Luxdorphs dagbøger, udg. E. Nystrøm II, 1925–30.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig