Frederik Christian Danneskiold-Samsøe, 3.6.1722-26.3.1778, direktør i generalpostamtet. Født i Kbh. (Holmens), død sst. (Frue), begravet sst. (Frue k.). D.-S. blev 1740 officier reforme ved 2. jyske nationale infanteriregiment, s.å. ritmester reforme ved samme, 1749 oberstløjtnant. Fra faderen havde han overtaget en gæld på ca. 175.000 rdl., som dennes samlinger, bibliotek og godset Lindenborg langtfra kunne dække. Grevskabet Samsø gav kun ca. 6000 rdl. årlig, og heraf skulle han til stedmoderen og sine søskende udrede ca. 4000 rdl. 1732 forlenedes han med grevskabet Løvenholm, men samtidig inddroges et beløb af 2000 rdl. der var tillagt ham i refusion for det 1711 afståede generalpostmesterembede. S.å. som forleningen fandt sted frasolgtes en del af godset, og resten pantsattes for 30000 rdl. 1742 solgte han godset til broderen Ulrich Adolph for pantesummen, og seks år senere måtte han også sælge baroniet Høgholm. 25.2.1752 blev han direktør i generalpostamtet, men oppebar ikke gage før 1757. 1753 måtte han sælge baroniet Lindenborg og havde derefter kun grevskabet Samsø tilbage. Som postdirektør kom han ikke til at betyde noget idet han med kongens tilladelse opholdt sig på Gisselfeld syvotte måneder om året for at varetage sin stilling som overdirektør for den i henhold til hans farfars testamente af godset ved farmoderens død 1754 oprettede stiftelse. Godset var i hendes tid blevet meget stærkt forgældet, og han havde også mange andre vanskeligheder at kæmpe med. 1771 blev han af Struensee afskediget fra postdirektørembedet. - Kammerherre 1740. Gehejmeråd 1758. Gehejmekonferensråd 1766.

Familie

Forældre: lensgreve Christian D.-S. (1702-28) og Conradine C. Friis (1699-1723). Gift 1. gang 29.7.1749 på Skovsbo, Rynkeby sg. med Nicoline Rosenkrantz, født 6.1.1721 på Skovsbo, død 7.2.1771 i Kbh. (Frue), d. af amtmand, senere gehejmeråd Christian R. til Skovsbo (1672-1736, gift 1. gang ca. 1703 med Øllegaard Sehested, 1668-1717, gift 1. gang med Erik Lykke til Skovsbo, 1651-1701) og Frederikke Louise Krag (1696-1766). Gift 2. gang 18.6.1773 på Gisselfeld med Frederikke Louise v. Kleist, født 31.3.1747 i Rendsborg, død 29.5.1814 på Gisselfeld, d. af kammerherre, senere gehejmeråd, amtmand Christian Adam v. K. (1705-78) og Sophie Rosenkrantz (1724-70). - Far til Conrad D.-S.

Udnævnelser

Hv.R. 1749. Bl.R. 1777. L'union parfaite 1763.

Ikonografi

Malet som barn s.m. forældrene. Et mal. af et barn forestiller muligvis D.-S. Mal. af P. Als, 1750 (alle tre Gisselfeld).

Bibliografi

Efterretn. om gehejmeråder i gehejme conseillet, saml. af Peder Birch, 1771 44. Tycho de Hofman: Hist. efterretn. om velfortjente da. adelsmænd III, 1779 264. O. F. C. Rasmussen: Optegn, om Gisselfeld, 1868. Årbog for det da. post- og telegrafvæsen 1930 403-16.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig