Frederik Christian Schønau

Frederik Christian Schønau, Frederik Christian Skønau, 12.1..1773-28.2.1829, byfoged, godsejer. Født i Kbh. (Garn.), død i Lemvig, begravet sst. S. blev 1791 student fra Viborg, var derefter i fem år lærer ved Viborg latinskole og blev 1779 cand.jur. samt 1798 prokurator for alle over- og underretter i Viborg stift. 1802 blev han byfoged og byskriver i Lemvig samt herredsfoged og skriver i Vandfuld og Skodborg herreder og var tillige overbefalingsmand ved kystmilitsen under krigen 1807–14 samt tit. kaptajn. Som så mange af sine samtidige standsfæller var S. en stor godsspekulant i årene 1806–18 og ejede fra tid til anden dels alene og dels sammen med andre "herregårdsslagtere" hovedgårdene Kølbygård i Thy, Rammegård, Nørre Holmgård, Herpinggård, Pallesbjerg og en del af Rysensteen m.v., alt i Ringkøbing amt. Det var dog ikke alene handel med jordegods der interesserede S., men han lod i stor udstrækning foretage opdyrkning af heder m.v. og foretage udstykning af hoved-gårdsjord, og flere af de af ham oprettede nye landbrug gav han navn efter sine døtre: Emilielyst, Nicolinesgård, Softelyst osv. Endvidere var han foregangsmand med hensyn til dræning, hedeplantning og havebrug, og som herredsfoged arbejdede han for vejvæsenets forbedring. – Tit. justitsråd 1809.

Familie

Forældre: skriver, senere postmester i Hobro Johan Frederik S. (ca. 1737–99) og Mette Christine Obenhausen (født ca. 1752). Gift 26.5.1800 i Viborg med Sofie Christiane Petrine Schaumburg, døbt 23.11.1784 i Rendsborg, død 12.9.1831 i Lemvig, d. af generalkrigskommissær Leopold Heinrich S. (1743–1816, gift 2. gang 1802 med Elisabeth Dorothea Werner, 1772–1860) og Dorothea Christiane Louise Frieboe (1763–92).

Bibliografi

J. C. Hald: Ringkøbing amt, 1833 = Bidrag til kundskab om de da. provinsers nærværende tilstand i økonomisk henseende VIII 143. H. Hjorth-Nielsen: Danske prokuratorer 1660–1869, 1935 (rev. udg. 1977) 301.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig