Frederik Gersdorff, 9.5.1650-29.8.1691, overceremonimester, gesandt. Død vistnok i Bergues i Flandre-Maritime (nuv. Dept. du Nord), Frankrig, begravet i Tølløse. G. blev 1668 hofjunker og senere kammerjunker hos den unge kong Christian V. 1670 sendtes han til Celle som dansk envoyé hos hertugerne af Braunschweig, men kom hjem igen 1678 og blev ceremonimester (siden overceremonimester) ved hoffet. 1680 fik han titel af etatsråd og ledsagede 1683 sammen med Mogens Christensen Skeel prins Jørgen til hans vielse i England. På hjemrejsen aflagde G. i egenskab af overordentlig gesandt kondolencebesog i Paris i anledning af dronning Maria Theresias død. 1685 ledsagede han kongen på rejsen til Norge. Allerede 1686 udpegedes han til gesandt i England af udenforstående der hos magthaverne, troede at spore ængstelighed i anledning af G.s yndest hos kongen og hos Ulr. Fr. Gyldenløve. Først 1688 blev det dog til alvor med denne sendelse.da netop G.s rige svigerfar havde efterladt ham en stor arv hvoraf han som sin hustrus mødrenearv allerede havde modtaget Ravnholt og nu fik bl.a. Tølløse medens han selv 1669 havde solgt sin fædrenearv, Ålestrup og Tostrup (Christianssæde) på Lolland. Som ivrig legitimist holdt G. i England til det yderste fast ved Jakob II, men kom herved i et skævt forhold til prins Jørgen og end mere til den ham så usympatiske William III. 30.4.1689 hjemkaldtes han derfor; han døde fem fjerdingår efter under en udenlandsrejse. - G. synes at have taget sin far rigshofmesterens vid og lune i arv hvad der navnlig træder frem i hans dels danske, dels franske gesandtindberetninger fra England som giver ypperlige bidrag til den engelske revolutions historie. Han siger med rette selv at de er mere underholdende end nogen opdigtet roman.

Familie

Forældre: rigshofmester Joachim G. (1611-61) og Øllegaard Huitfeldt (1622-55). Gift 1677 (vielsesbrev 20.2.) med Elisabeth Sophie Skeel til Ravnholt og Tølløse, født 1660,død 6.7.1690, begr. i Tølløse, d. af gehejmeråd, stiftsbefalingsmand Christen S. (1623-88) og Birgitte Rosenkrantz (1633-77).

Udnævnelser

Hv. R. 1684.

Ikonografi

Epitafium af Th. Quellinus, 1691 (Tølløse k.).

Bibliografi

Danske saml. 2.r.MI-V, 1873-77. Danm.-No.s traktater 1523-1750, udg. L. Laursen VI I-VI 11, 1926-30. -Danm.s adels årbog LX, 1943 II 37-66 167f; jfr. LXI, 1944 II 114; LXIV, 1947 II 107. Chr. H. Brasch: Prins Georg af Danm., 1890.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig