Frederik Hammerich - læge

Frederik Hammerich, Friedrich Hammerich, 17.6.1628-8.10.1683, læge. Født i Altenburg, Sachsen, død i Kbh., begravet sst. (Petri k.). H. blev immatrikuleret i Leipzig 1641 og studerede medicin ved forskellige universiteter. Han kom til Kbh. 1656 for at studere anatomi hos Thomas Bartholin (1616-80). Han immatrikuleredes her 29.12.1657, deltog som alle studenter i Kbh.s forsvar under svenskernes belejring og forsvarede 1660 under Bartholins præsidium en disputats, men det var ikke for doktorgraden, thi den fik han først 20.8.1666 i Leiden (De carbunculo pestilentiali). 1660 nedsatte han sig i Helsingør og blev 3.5.1667 medicus ved flåden og 2.7.1667 admiralitetsmedicus. På grund af sygdom måtte han lade sig sætte i land fra flåden 1683 og døde kort efter. Han var en anset læge, hvilket fremgår af breve i den Bartholinske brevsamling og af, at universitetet ofrede ham et programma funebre. Han har intet af betydning skrevet ud over doktordisputatsen.

Familie

Forældre: kejserlig notarius publicus Johannes H. (1588-1630) og Elisabeth Winther (død 1679, gift 2. gang 1638 med borgmester i Altenburg Johan Philip Ekhart, død senest 1679). Gift 7.5.1672 i Helsingør (?) med Margrethe Velhauer, født 4.11.1653 i Helsingør, død 14.10.1729 sst., d. af sognepræst ved Marie k. Matthias V. (1611-55) og Anne Below (død 1677, gift 2. gang 1656 med sognepræst ved Marie k., dr.teol. Just Valentin Stemann, 1629-89, gift 2. gang 1680 med Bente Jensdatter Jahn, død 1718, gift l. gang med professor i Lund Ole Bagger, 1607-77).

Bibliografi

Th. Bartholin: Epistolarum medicinalium, 1667 cent. III 79-81; IV 371-73 411-14. V. Hostrup Schultz: Helsingørs embeds og bestillingsmænd, 1906 177. Programma funebre 10.10.1683. V. Ingerslev: Danm.s læger og lægevæsen I, 1873 524-26.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig