Frederik Henckel, Frederik (Friedrich) Ferdinand Henckel, 7.4.1799-25.7.1855, officer. Født i Ålborg, død i Kbh. (Garn.), begravet sst. (Garn.). H. var landkadet og pagekadet 1809–14 og fik 1813 anciennitet som sekondløjtnant i infanteriet, blev 1824 kar., n.å. virkelig premierløjtnant, 1839 stabskaptajn (ane. 1835), 1842 kaptajn I, 1848 major. Han deltog i hele krigen 1848–50, men det var navnlig i det sidste år han fik lejlighed til at vise sine fortræffelige soldateregenskaber. I slaget ved Isted kommanderede han midlertidigt 2.divisions reserve og deltog med heste i kampene ved Øvre Stolk hvor han fik kontrol over den brændende by og derefter førte sine afdelinger frem til samarbejde med 1. division.

Under det påfølgende angreb på passet mellem Isted sø og Langsø under Christian de Meza ledelse førte H. en tid kommandoen over en brigade m.m. De Meza der sjældent brugte stærke udtryk stillede H. forrest i sit forslag om udmærkelser "... med Energi og med heltemodig Aandsnærværelse kastede han Fjenden ud af Byen, tilbage til Langsøen", og i den følgende kamp førte han sine styrker "med en Hurtighed, Applomb og Rolighed, der intet lader tilbage at ønske". Senere deltog H. sammen med Hans Helgesen med hæder i Frederiksstads forsvar. Jan. 1850 var han blevet kar., i okt.s.å. blev han virkelig oberstløjtnant. – En bror Carl Frederik Theodor Henckel, født 15.4.1801, død 29.7.1853, blev kadet 1814 og avancerede til premierløjtnant men uddannedes på det kgl. stentrykkeri. 1827 anlagde han selv et stentrykkeri i Kbh. hvorfra udgik ikke blot tryk til teknisk brug men også portrætter, bl.a. Frederik VII. Han fremstillede et transportabelt litografisk etablissement som udstilledes og godkendtes i troppesamlingen 1843 ved Lüneburg. Han afgik fra hæren med rang af stabskaptajn 1842 men deltog som frivillig i krigen 1848.

Familie

Forældre: fænrik, senere premierløjtnant, skoleholder Johann Philip Elias Ludvig H. (ca. 1765–1811) og Amalie Christiane Hermine Henriette Zug (ca. 1769–1852). –1825 med Augusta Sophie Caroline Rodenburg, født 12.1.1804 i Ålborg, død 3.9.1888 på Frbg., d. af oberst, senere generalmajor Hans Jochim R. (1754–1820, gift 1. gang 1791 med baronesse Birgitte Sofie Rosenkrantz, 1769–95) og Sophia Louise Constance Moltke (1775–1824).

Udnævnelser

R. 1848. DM. 1850.

Ikonografi

Tegn. af N. Simonsen, 1850 (Fr.borg). Afbildet på mal. af samme af stormen på Frederiksstad, litograferet 1851. Litografi 1853, efter dette træsnit 1870. Mal. af V. Rosenstand, 1901 (Fr.borg).

Bibliografi

Tidsskr. for krigsvæsen, 1855 354f. Den dansktyske krig 1848–50, udg. Generalstaben I–III, 1867–87. Vort forsvar 28.4.1901.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig