Frederik Moltke, Frederik Christian Moltke, 20.8.1854-23.10.1936, landmand. Født på Turebyholm, død på Bregentved, begravet i Frerslev. M. blev student 1873 (Herlufsholm) og cand. phil. 1874, hvorefter han fulgte forelæsninger på landbohøjskolen og foretog en længere udenlandsrejse. 1875 arvede han Bregentved gods og overtog ledelsen 1879; ved lensafløsningen 1922 overgik godset til ham som ejer. Det var således i en ung alder M. måtte påtage sig ansvaret for en stor administrativ virksomhed, og dette i forbindelse med hans omgængelige og vindende væsen og store samfundsinteresser bevirkede at han tidligt fik betydelige tillidshverv. Han var 1880-1921 sognerådsformand for Haslev kommune og 1885-1920 formand for Præstø amts landboforening. Senere valgtes han ind i flere landsorganisationers ledelse og var 1887-1902 præsident for Dansk fiskeriforening, 1910-24 formand for De samvirkende landboforeninger i Sjællands stift og 1911-30 præsident i Det kgl. danske landhusholdningsselskab. M.s personlige egenskaber gav ham anseelse som en god forhandlingsleder. Med omhu og praktisk sans forberedte han sagerne, og med sin stilfærdige og fredsommelige natur havde han evne til at virke mæglende, men også uden i særlig grad at sætte sit præg på arbejdet. 1894-1910 var han medlem af landstinget som repræsentant for 3. kreds. M. gjorde sig ikke særlig bemærket som politiker, men fulgte klart højre i tinget. I styrelsen af sine store besiddelser var han den udpræget humane godsejer som fulgte med i virksomhedens mange forgreninger og viste en udstrakt hjælpsomhed. På Bregentved foretoges større ombygninger 1887-91, og den landøkonomiske udvikling støttede han bl.a ved at åbne adgang for en betydelig forsøgsvirksomhed på sine ejendomme såvel vedrørende husdyrbrug som planteavl. Hans i bedste forstand patriarkalske godsstyre bevidnes af den æresstøtte Bregentved beboere rejste ved hans 70-årsdag. Fra 1894 var M. kurator for Vemmetofte. – Hofjægermester 1881. Kammerherre 1888.

Familie

Forældre: kammerherre, lensgreve Frederik M. (1825-75) og Caroline v. der Maase (1827-86). Gift 2.6.1881 i Kbh. (Cit.) med Magdalene (Magda) Regitze Anna Emilie Estrup, født 8.11.1858 på Skaføgård, død 21.7.1928 på Bregentved, d. af godsejer, senere konsejlspræsident J. B. S. E. (1825-1913) og Regitze C. C. A. Holsten-Charisius (1831-96).

Udnævnelser

R. 1885. DM. 1892. K2. 1913. K1. 1918. S.K. 1925.

Ikonografi

Afbildet s.m. to brødre på mal. af J. V. Gertner udst. 1861. Buste af Jenø Meister 1918-19 (Sparekassen i Haslev). Mal. af H. Henningsen, 1922 (Vemmetofte). Mal. af. J. Aabye, 1935 (Sparekassen i Haslev), replik (Bregentved). Foto.

Bibliografi

N. P. Bransager og P. Rosenkrantz: Den danske regering og rigsdag, 1901-03 628-31. Chambellan: Danske jorddrotter, 1911 25-28. Chr. Sonne i Tidsskr. for landøkonomi, 1936 725-29. L. O. [Pedersen] i Ugeskr. for landmænd LXXXI, s.å. 699f. Nationaltid. 24.10. og 29.10. s.å. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig