Friderich Andreas Pflueg, 22.10.1726-12.4.1812, officer, fabrikdirektør. Født i Skellerup på Fyn, død i Kbh. (Garn.), begravet sst. (Garn.). P. blev 1747 fænrik i infanteriet, n.å. sekondløjtnant, 1756 kar. og virkelig premierløjtnant, 1760 kar. kaptajn. Han oversatte 1761 i udtog et fransk værk om krigskunst og hørte til kredsen af reformivrige officerer der ønskede generalfeltmarskal J.-Cl. de Saint-Germains ideer fremmet, hvilket bl.a. fremgår af et af ham affattet forslag 1763 om forbedring af den menige soldats forhold. Også i økonomiske spørgsmål og hvad angår bøndernes forhold delte han den opfattelse der gjaldt den senere etablerede Struenseekreds. Han protegeredes af P. E. Gähler og blev 1764 direktør for den militære klædefabrik i Guldhuset, hvis ledelse han i flere år havde kritiseret, og 1770 blev han samtidig med G. C. Oeder medlem af den nyoprettede generallandvæsenskommission, hvis vigtigste resultat blev den nye hoveriforordning. Et arbejde som dog "måtte udsættes, fordi statsforvaltningen blev forandret" som P. udtrykker sig om J. F. Struensees fald. Han måtte desuden opgive posten som klædefabrikkens direktør, men fik dog tildelt ventepenge efter at have aflagt "vidtløftigt og rigtigt regnskab". Da P. 1779 søgte om militær ansættelse med oberstløjtnants karakter undslog regeringen sig med henvisning til at han for længe havde været uden for det militære, men karakteren fik han. Først efter kronprinsens magtovertagelse fik han beskæftigelse under stavnsbåndskommissionen, idet han 1790 blev udskrivningschef for den sjællandske øgruppe og kort efter kar. generalkrigskommissær. Han varetog embedet med energi, og 1792 havde han gennemført en fast lægdsinddeling samt en praktisk rullebetegnelse.

1803 afgik han med pension. Han ejede 1771-76 Ulrikkenborg i Lyngby.

Familie

Forældre: kaptajn, senere kar. major, forpagter af Uggerslevgård, senere ejer af Torpegård Bendix Ludvig P. (1693-1770) og Hedevig Munch (1706-60). Gift 1. gang 22.6.1763 i Rønninge med Margrethe Agnethe von Pultz, født 29.11.1734 på Møllegård, Longeise sg., død 14.4.1770 i Kbh. (Garn.), d. af afsk. ritmester, godsejer Henrik Christoph v. P. (1699-1759) og Birgitte Sophie Kaas (1711-59). Gift 2. gang 23.1.1778 med Magdalena Augusta Barner, født 1722, død 6.3.1811 i Kbh. (Garn.) (gift 1. gang 1759 med oberst Jacob Henrik Schmaltz, død 1776), d. af oberstløjtnant Reimar Henrik B. til Benzonslund (død 1727) og Katharina Margaretha Freiburg. – Bror til Christian Carl P.

Bibliografi

Bernstorffske papirer, udg. Aage Friis I-II. 1904-07. Kabinetsstyrelsen i Danm., udg. Holger Hansen II, 1919. Inkvisitionskommissionen af 20. jan. 1772, udg. samme IV-V, 1936-41 (m. breve i IV). – Danm.s adels årbog XXVI, 1909 380. N. D. Riegels: Udkast til Fjerde Friderichs hist. II, [1800] 861-900. D. Koefoed: Bilag til 2. dels 7. stk. af Fjerde Friderichs hist. ved Riegels, 1799. Edv. Holm: Danm.-No.s hist. IV,2, 1902. K. C. Rockstroh: Udvikl. af den nationale hær i Danm. III, 1926 267f.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig