Fritz Tobiesen, Frederik Christian Heinrich Emil Tobiesen, 14.5.1829-19.5.1908, indenrigsminister, kommissarius. Født i Kbh. (Garn.), død sst., begravet i Gentofte. T. blev student 1847, privat dimitteret, cand. jur. 1853, ansat i indenrigsministeriet 1854 og overflyttedes 1855 til ministeriet for monarkiets fælles anliggender. 1857 udnævntes han til auditør, 1863 til overauditør og 1864 til byfoged og byskriver i Præstø og birkedommer og skriver i Vordingborg nordre birk. Fra 1869 var han borgmester i Præstø til han 1872 blev departementschef i indenrigsministeriets 2. departement. 1875 udnævntes han tillige til kgl. kommissarius ved den lollandfalsterske jernbane og 1874 til generaldirektør for post- og telegrafvæsenet samt statsbanerne. – 1866–78 var T. medlem af landstinget, valgt i 3. kreds (Sorø og Præstø amter). Han tilhørte højre og deltog ivrigt i behandlingen, af kommunale og finansielle spørgsmål. Som regel fulgte han ministerierne Frijs og Holstein-Holsteinborg, men var flere gange i opposition til indenrigsminister J. B. S. Estrup og finansminister C. E. Fenger. Da C. A. Fonnesbech juli 1874 dannede regering blev T. indenrigsminister. Han havde to år tidligere støttet Fonnesbechs fæstelov hvad der var baggrunden for hans udnævnelse som vakte en vis overraskelse da T. stod isoleret mellem parterne. Han var en kyndig kommunalmand og en sikker administrator, men bureaukrat, og havde et affejende væsen. Venstre anså ham for den mest udprægede højremand i regeringen. Efter regeringens afgang juni 1875 var T. kommissarius ved praktisk taget alle baner på Sjælland og Fyn, anlagt eller udbygget i de følgende 30 år. Han virkede sidste gang som kommissarius ved Amagerbanen 1905. Derudover virkede han som kommissarius ved ekspropriationerne til Kbh.s frihavn og som formand for vurderingskommissionerne vcdr. telegraf- og telefonvæsen. Han gjorde sig både anset og frygtet som en usædvanlig stivsindet, men arbejdsdygtig, klarhovedet og retsindig embedsmand, også i besiddelse af en barsk humor der især udfoldedes ved middage efter dagens afgørelser, undertiden også under disse. – Justitsråd 1869 (frasagde sig titlen 1872). Kammerherre 1875.

Familie

Forældre: kaptajn, senere oberst Friedrich Wilhelm Carl T. (1796–1867) og Mariane Dorothea Christine du Plat (1806–84). Gift 2.7.1859 i Gentofte med Bertha Jensen, født 20.4.1839 i Kbh. (Helligg.), død 26.2.1891 sst., d. af adjunkt, senere overlærer, professor Bernth Frederik J. (1803–79) og Laura Henriette Lutthans (1812–45).

Udnævnelser

R. 1873. DM. 1874. K.2 1885. K.1 1888. S.K. 1899.

Ikonografi

Afbildet på Alfred Schmidts karikatur Drømmebilleder, 1904–05 (Fr.borg). Foto.

Bibliografi

Th. Hauoh-Fausbøll og H. R. Hiort-Lorenzen: Patriciske slægter III, 1915 294f. Politiken 21.5.1908. III. tid. 31.5. s.å. A. F. Krieger: Dagbøger IV-VI, 1921–25. Kl. Berntsen: Erindr. II, 1923 54 56 60; III, 1925 85. Jacob Marstrand: Tilbageblik gennem et langt liv, 1928 131–33. De danske ministerier 1848–1901, ved Sv. Thorsen, 1967.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig