G.A. Jensen

G.A. Jensen, Gottlieb Andreas Jensen, 17.10.1838-24.12.1921, højesteretsdommer. Født i Århus (domsg.), død i Kbh. (Andreas), urne på Garn. kgd. J. blev student 1857 fra Århus, 1863 cand.jur., 1865 volontær, senere assistent i justitsministeriet, var i de følgende år konst. retsbetjent i forskellige jurisdiktioner, blev 1878 dommer (assessor) i Kbh.s kriminal- og politiret, 1884 i den kgl. landsover- samt hof- og stadsret, 1892–1915 i højesteret. Han var medlem af Nationalbankens repræsentantskab fra 1895 (formand 1898–1900) og af straffelovkommissionen af 1905 der afgav sin betænkning 1912. Før sin indtræden i højesteret var J. vel den af justitsministeriet mest benyttede undersøgelsesdommer i vanskelige og omfattende kommissionssager – tyveri, brandstiftelse og nogle retsbetjentes forhold, 1883 sagen angående mislighederne i Horsens tugthus; hans retsind og skarpsindighed i forbindelse med hans menneskelige forståelse gjorde ham til en fremragende forhørsdommer. Også i J.s andre dommerstillinger, ikke mindst i højesteret, gjorde hans juridiske bon sens, rige praktiske erfaring og rolige, karakterfaste væsen sig gældende.

Familie

Forældre: prokurator, rådmand, kancelliråd Hans Gundorph J. (1807–71) og Ane Kirstine Johanne Møller (1812–90). Gift 4.11.1865 i Hørsholm med Caroline Maria Augusta Topsøe, født 22.5.1844 i Århus (døbt i Vejlby), død 4.4.1908 i Kbh. (Andreas), d. af sognepræst i Vejlby, senere i Hørsholm Johan Frederik T. (1803–65) og Caroline Jacobine Wulff (1803–56). – Far til Th. Topsøe-Jensen og V. Topsøe-Jensen.

Udnævnelser

R. 1882. DM. 1888. K.2 1892. K.1 1905. S.K. 1913.

Ikonografi

Afbildet på mal. af E. Saltoft af højesterets medlemmer, 1911 (højesteret) og på forarbejder dertil i litografi og pastel (Fr.borg); gentagelse af J.s portræt alene. Foto.

Bibliografi

G. A. J. i Årbøger udg. af Hist. samf. for Århus stift XVII, 1924 95–125; XVIII, 1925 150–61 (barndomserindr.). Samme: Barndoms- og ungdomserindr., 1943 = Svundne tider III. – Vilh. Topsøe-Jensen: Stamtvl. over højesteretsassessor G. A. J. og hustru C. M. A. J., f. Topsøes slægter, 1911. Berl.tid. 26.12.1921. Højesteret 1661–1961 II, 1961 407. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig