G.C. Amdrup, Georg Carl Amdrup, 19.11.1866-15.1.1947, søofficer, grønlandsforsker. Født i Kbh. (Frue), død i Kbh., urne på Holmens kgd. A. blev 1888 sekondløjtnant i marinen, 1891 premierløjtnant, 1905 kaptajn, 1916 kommandør, 1925 kontreadmiral, 1927 viceadmiral. 1914 var han chef for skonnerten Ingolf til Grønland, 1915 for eskadren i Storebælt og 1915–18 for forskellige panserskibe, 1920–22 for konstabelskolen, 1922–24 for dæksofficersskolen, 1924 for vinterøvelsesdelingen og 1924–26 for skibs-, torpedobåds- og undervandsdivisionen. 1927 blev han flådeinspektør, pensioneret 1931. A. var leder af Carlsbergfondets ekspedition til Østgrønland 1898–1900 der faldt i to dele, 1898–99 og 1900. Formålet var at udforske og kortlægge den ukendte kyststrækning fra 66° n.br. og nordover. 31.8.1898 landsattes han med 4 ledsagere ved Angmagssalik hvor man overvintrede. En rekognosceringstur foretoges om efteråret nordefter til ca. 66¼°, hvorefter vinteren tilbragtes med meteorologiske observationer samt med at studere befolkningens liv. Senere udførtes to slædeekspeditioner nordefter samme vinter. 21.6.1899 startedes den store båd-ekspedition, men ved Aggas ø på ca. 671/3° n.br. stoppedes al videre fremtrængen af isen. Den berejste strækning blev kortlagt og undersøgt naturvidenskabeligt. Der konstateredes tidligere eskimoisk bebyggelse, og ved Nûgalik fandtes i en husruin ligene af ca. 30 mennesker der syntes omkommet ved en katastrofe af forholdsvis ny dato. Herfra medbragtes et meget værdifuldt etnografisk materiale. 3.9.1899 forlod ekspeditionen Grønland. 14.6.1900 gik A. med skibet Antarctic via Jan Mayen til Sabine øen på ca. 74½ ° n.br. for at fuldende ekspeditionen. Herfra trængte han sydpå og nåede 18.7. Kap Dalton, ca. 691/3° n.br. Her forlod A. skibet med 3 deltagere og rejste videre sydpå med en lille båd. Under store farer og anstrengelser lykkedes det at kortlægge strækningen til 671/3° n.br., og 2.9. nåedes Angmagssalik efter en tur på 925 km i 43 dage. Her afhentedes ekspeditionen af skibet og kom til Kbh. 4.10. Dens resultater var meget omfattende

og skyldes i første række A.s kloge og forudseende planlægning, hans vovemod og seje udholdenhed. Beretningen om ekspeditionen har A. nedlagt i Medd. om Grønland XXVII, 1902 og til dels i XXVIII-XXX, XXXIX og XL. Desuden har A. skildret Danmark-ekspeditionen i samme værk 1913. Han var medredaktør af værkerne "Grønland i 200-året for Hans Egedes landing" og "Greenland", 1–3, 1928–29, medlem af kommissionen for geologiske og geografiske undersøgelser i Grønland fra 1913 til dens ophævelse 1931, formand 1930–31, og afkommissionen for videnskabelige undersøgelser i Grønland og formand for redaktionen af Medd. om Grønland fra 1930–47.

A. var adjudant hos prins Valdemar 1906–16 og derefter til rådighed for samme til 1926, som hofleder fra 1927, ligesom han 1923–28 administrerede kejserinde Dagmars hof. Han var med i komiteerne for flere Grønlandsekspeditioner, medlem af den danske delegation til Haag 1932–33 og af Det kgl. danske geografiske selskabs råd. A. fik tildelt guldmedaljen og Backpræmien af de geografiske selskaber i hhv. Kbh. og London. Æresmedlem af Det grønlandske selskab 1942.

Familie

Forældre: kontorchef, senere overretsassessor Carl Emil A. (1825–1910) og Jeanette Georgine Ricard (1840–74). Gift 1. gang 12.2.1904 i Kbh. (Holmens) med Alma Marguerite Bloch, født 21.3.1883 i Kbh. (Frue), død 4.3.1917 sst, d. af maleren Carl B. (1834–90) og Alma Trepka (1845–86). Gift 2. gang 21.1.1933 i Kbh. (Holmens) med Karen Helen Vilhelmine Louise Werner, født 24.1.1890 i Kbh. (Johs.), død 22.5.1950 i Kbh., d. af inspektør, senere direktør for livsforsikringsselskabet Hafnia Jean Christian Eugéne Werner (1866–1938) og Sophie Nathalie Svendsen (1868–1937).

Udnævnelser

R. 1908. DM. 1918. K.2 1920. K.1 1926. S.K. 1928. F.M.I. 1900.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Ejnar Mikkelsen i Det grønl. selsk. årssk. 1947 130–33. Berl. tid. 17.1.1947. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig