G.L. Wad, 28.8.1854-28.9.1929, arkivar, personalhistoriker. Født i Seden, død i Odense, begravet i Korsør. W. voksede op i et fint kultiveret præstehjem, blev student fra Herlufsholm 1872. Ikke mindst for udviklingen af hans historiske sans var opholdet på Herlufsholm af betydning, og han følte sig altid nøje knyttet til dette sted. I Kbh. valgte W. statsvidenskab som embedsstudium og blev cand.polit. 1877. 1873-83 havde han plads på Elers' kollegium hvor han bl.a. sluttede venskab med den senere rigsarkivar V. A. Secher. Også til kollegiet følte W. sig bestandig i taknemmelighedsgæld. Han har givet bidrag til dets historie, og ved sit testamente efterlod han det et legat på ca. 17 000 kr. 1878 blev W. assistent i postinspektoratet for østifterne, 1879 i overbestyrelsen for post- og telegrafvæsenet, 1881 sekretær og 1889 fuldmægtig hos overpostmesteren. Allerede fra ganske ung viste han imidlertid levende interesse for historie, især personalhistorie. I sin studentertid udgav han sammen med Alb. Leth Meddelelser om Dimitterede fra Herlufsholm 1565-1875, 1875, II indtil 1886, 1882-87, og 1878 kom hans første større selvstændige skrift Meddelelser om Rektorerne paa Herlufsholm 1565-1878. Tidligt blev W. knyttet til Samfundet for dansk-norsk genealogi og personalhistorie og udgav for dette Personalhistorisk Tidsskrift IV – 2. r. IV (1883-89). Jævnsides hermed var han 1886-93 redaktør af hof- og statskalenderen og udsendte i denne periode – foruden en række andre afhandlinger – skriftet Om Eggert Christoffer Knuth og Søster Lerche, 1881 med den fortrinlige indledning om de gamle adelsarkivers skæbne samt Mindeskrift i Anledning af Halvandethundredaars-Dagen for Oprettelsen af Det adelige Stift Vallø, 1888.

Da Provinsarkivet (Landsarkivet) for Fyn blev oprettet, blev W. 1893 udset til at være den første provinsarkivar (fra 1907 landsarkivar) ved dette, og her kom hans manddomsgerning til at ligge i over 30 år, indtil han 1924 faldt for aldersgrænsen. I denne stilling gjorde han en betydelig indsats. For det fynske landområde fik han til opgave at føre arkivloven af 1889 ud i livet, og gennem mange års arbejde lykkedes det ham både af arkivafleveringernes rå masse at skabe en organisk helhed og selv at vinde et omfattende kendskab til indholdet, således at han kunne være administrationen og de mange enkelte der søgte hans altid redebonne hjælp en kyndig og sikker vejleder ved arkivalske undersøgelser. I Landsarkivet for Fyn rummer "Wads sedler" omfattende samlinger vedrørende Fyns personalhistorie og topografi hentet fra et stort og spredt kildemateriale. Særlige fortjenester indlagde W. sig endvidere derved at han gennem sine forbindelser med den fynske adel forstod at få mangfoldige ikke-afleveringspligtige arkivalier af betydelig historisk værdi overført til landsarkivet som gaver eller deposita. Litterært kom W.s gerning som arkivmand i en længere årrække ikke til at sætte frugt. Vel udkom s.å. han blev provinsarkivar den monumentale, af C. F. Bricka påbegyndte udgave af Breve til og fra Herluf Trolle og Birgitte Gjøe I–II, 1893, men i denne periode gav W.s produktion sig i øvrigt fortrinsvis udtryk i artikler til første udgave af Dansk Biografisk Lexikon. Først mod slutningen af sit liv udgav W. sit hovedværk Fra Fyns Fortid I-IV, 1916-24.

Foruden publiceringen af brevvekslingen mellem Werlauff og Vedel Simonsen fremlægges der heri en del af resultaterne af en menneskealders undersøgelser i Fyns historie og topografi. Posthumt udkom desuden en samling breve fra Christian Rantzau til Hans Gram (Danske Magazin 6.r. V, 1930). Som historiker var W. først og fremmest personalhistoriker. For hans virksomhed som arkivmand og historiker var pietet over for fortidens traditioner og værdier et bærende motiv. Denne ejendommelighed prægede også hans personlighed som på en mærkelig måde holdt fast ved svundne tiders sprog og sædvaner. – Medlem af Danske selskab 1908. Æresmedlem af Samfundet for dansk genealogi og personalhistorie 1929.

Familie

Forældre: sognepræst, sidst i Korsør, Matthias W. (1816-97) og Marie Elisabeth Fistaine (1824-75). Gift 29.6.1883 i Korsør med Edle Sophie Hedevig d'Origny, født 5.6.1856 i Tønning, død 3.11.1915 i Odense, d. af toldinspektør i Tønning, senere toldforvalter i Korsør, kaptajn Frederik Julius d'O. (1816-88, gift 1. gang 1845 med Bertha Louise Adler, 1816-48) og Edle Sophie Johanne Rasmine Cederfeld de Simonsen (1821-1907). – Bror til Chr. W. og Emmanuel W.

Udnævnelser

R. 1908. DM. 1918.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Bj. Kornerup i Pers. hist. t. 9.r.II, 1929 193-99 (heri bibliografi) 271; III, 1930 77. Carl Lindberg Nielsen i Anne Riising: Landsark. for Fyn og hjælpemidlerne til dets benyttelse, 1970 VIII-X. – Papirer i Landsark. for Fyn, Odense. Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig