G.P. Thalbitzer, Gerhard Peter Thalbitzer, 5.11.1833-24.4.1917, landmand. Født på Cathrinebjerg ved Tåstrup, død i Kbh., begravet i Førslev. T. lærte landbrug på Gunderslevholm, Gyldensten og Gammelgård, var forpagter af Lundbygård ved Præstø 1858–66 og af Turebyholm under grevskabet Bregentved 1866–1910. Som praktisk landmand var han meget anset, og et stort antal unge landmænd fik en fortrinlig uddannelse hos ham. Han udrettede desuden et stort arbejde for offentlige anliggender, var i mange år sognerådsformand, amtsrådsmedlem, landvæsenskommissær, medlem af jernbanerådet og jernbaneekspropriationskommissionen. Han var medstifter af herregårdsmejeriet Trifolium ved Haslev og af understøttelsesforeningen for forpagtere og deres efterladte i østifterne. Med særlig interesse og initiativ virkede han inden for landbrugsorganisationerne. I en længere årrække var han den førende kraft i Præstø amts landboforening som han i nogle år var formand for, og som han repræsenterede i landhusholdningsselskabets bestyrelsesråd 1878–1908. Sin mest betydningsfulde indsats ydede han som den der tog initiativet til oprettelsen af De samvirkende landboforeninger i Sjællands stift 1880. Han var organisationens næstformand 1880–96 og var den ledende kraft i dens virksomhed som han har beskrevet i et afsnit af Jubilæumsbogen (1905). Bl a. ordnede og ledede han med sikker hånd de store dyrskuer. Med praktisk sans og med sit lune og sin sindsligevægt havde T. en sjælden evne til at føre forhandlingerne ind i et forsonligt spor, selv i de år i 1880erne hvor politiske interesser skærpede modsætningerne. T. var medstifter af Dansk jagtforening 1884. Uden at nå den første række var T. en af de mænd der bidrog afgørende til skabelsen af landbrugets moderne organisationssystem. – Broderen Victor Alexander Thalbitzer, født 14.2.1839, død 16.7.1924, blev sekondløjtnant 1861, deltog i krigen 1864, blev premierløjtnant 1867 og tog sin afsked 1881 som kaptajn. Han var lærer i tegning ved officersskolen 1868–76 og derefter forstander til 1909 for Teknisk selskabs skole i Kbh. – Hans søn ViggoAlexander Thalbitzer, født 21.11.1869, død 31.1.1926, lærte husbygning på Teknisk selskabs skole, stiftede 1912 sammen med De samvirkende brugsforeninger Arbejdernes andelsboligforening (AAB). Desuden tog han initiativet til omdannelsen af Dansk arkitektforening i mere faglig retning. Blandt hans arbejder som arkitekt kan nævnes Sandholmlejren, 1912, og for AAB Nyelandsvej 53–63.

Familie

Forældre: godsejer, senere etatsråd Carl Wilhelm T. (1801–67) og Elisabeth Brøndsted (1804–71). Gift 12.11.1858 i Førslev med Annette Marie Elisabeth Neergaard, født 25.2.1838 på Førslevgård, død 21.10.1916 i Kbh., d. af godsejer, senere etatsråd Peter Johansen N. (1803–72) og Betzy Isidore Østergaard (1813–96).

Udnævnelser

R. 1881. DM. 1891.

Ikonografi

Mal. af Daniel Hvidt ca. 1914. Foto.

Bibliografi

Ugeskr. for landmænd, 1903 491f. [Anton Bing] sst. 1917 245f. H. Valentiner i Jubilæumsbogen, red. Andr. Bruun, 1905 12f. [H. Hertel] i Tidsskr. for landøkonomi, 1917 291–9!. Dansk jagttid. XXXIV, s.å. 17f.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig