G. Gerlach, Georg Daniel Gerlach, 31.8.1797-7.3.1865, officer. Født i Eckernførde, død i Kbh. (Garn.), begravet sst. (Garn.). G. blev landkadet 1808, sekondløjtnant i infanteriet 1813, premierløjtnant 1822, stabskaptajn 1830, kaptajn I 1842, major 1847, karakteriseret oberstløjtnant 1848, virkelig oberstløjtnant 1849, oberst 1850, generalmajor 1858, generalløjtnant 1863 og overgeneral 1864. – Han deltog i felttoget 1849-50 og udmærkede sig i slagene ved Fredericia og Isted. 1850 blev han kommandør for 6. infanteribrigade og fungerede 1851 som kommandant i Angel, senere med garnison i Ratzeburg. 1854 blev han kommandør for 1. infanteribrigade i Kbh., 1858 medlem af den rådgivende komité under krigsministeriet og 1859 generalinspektør for infanteriet. Ved krigens udbrud 1864 fik han kommandoen over 1. division der udmærkede sig ved den heldige fægtning ved Mysunde 2.2. s.å. G. støttede C. de Mezas beslutning om afmarch fra Dannevirkestillingen. Efter de Mezas fjernelse fra overkommandoen blev G. mod sin vilje beordret til at overtage denne. G. var uenig med krigsministeriet i planerne for krigsførelsen og hævdede over for ministeriet at det mest formålstjenlige var et sejt forsvar ved Dybbøl og Fredericia. Han forlangte frie hænder medens ministeriet stadig greb ind i kommandoens dispositioner. Påvirket af befolkningens mistrøstige stemning forlangte ministeriet en mere aktiv krigsførelse. G. meddelte ministeriet at Dybbølstillingen ikke kunne holdes i tilfælde af angreb. Han fik ordre til at holde stillingen og bøjede sig for regeringens krav. Stillingen blev angrebet 18.4. og måtte opgives. G. forberedte sig på at føre forsvaret videre fra Fredericia med Fyn som bagland, men krigsministeren C. C. Lundbye beordrede 23.4. denne by rømmet, en bestemmelse G. forgæves søgte at få ændret. Overkommandoen blev derefter frataget G. og overgivet til P. F. Steinmann som den nye krigsminister C. E. Reich havde mere tillid til. Efter eget ønske fik G. kommandoen over 1. division som han førte resten af krigen. 19.12.1864 pensioneredes G. og stilledes à la suite. G. var en solid officer uden dog at have de store evner som hærfører. Omstændighederne bragte G. frem til posten som hærens leder i 1864. Situationen krævede imidlertid en mand med større militære evner end G.s. – de Meza, der nærede den største velvilje over for G., fordømte 1864 G.s svaghed over for regeringen, de Meza gav følgende karakteristik af G.: "Tel brille au second rang, qui s'éclipse au premier".

Familie

Forældre: sekondløjtnant, senere kaptajn Mattern Christoph G. (1763-1806) og Anna Sabina Magdalena Böhm (1774-1846). Gift 20.8.1827 i Kbh. (Garn.) med Caroline Marie Kromayer, født 19.4.1800 i Kbh. (Helligg.), død 8.10.1846 sst. (Garn.), d. af konditor Johan Carl K. (ca. 1765-1836, gift 2. gang 1821 med Marie Kirstine Hansen, ca. 1796-1860) og Marie Dorthea Liunge (død 1819).

Ikonografi

Tegnet til hest af C. A. Hagen ca. 1849, tegn. af N. Simonsen, 1850 (begge Fr.borg). Litografi 1864, efter dette litografi samt træsnit af R. Lenert. Flere træsnit 1864 af ens type, efter et af dem et hollandsk litografi. Litografi af G. til hest. Foto.

Bibliografi

Dansk militært t., 1865 46-48. Rasmus Hansen: Minder og dagbogsblade fra 1848-50, 1875. Carl T. Sørensen: Den anden slesv. krig I-III, 1883. Der deutsch-dänische Krieg 1864, udg. den preuss. generalstab II, Berlin 1887. Den dansktydske krig 1864, udg. Generalstaben I-III, 1890-92. N. Neergaard: Under junigrundloven II, 1916. General de Mezas krigsdagbøger 1849-51, udg. K. C. Rockstroh, 1928. K. C. Rockstroh: General de Meza og Dannevirkes rømning, 1930.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig