G. Koch, Johan Georg(e) Christopher Frederiksen Koch, 11.6.1827-21.5.1914, borgmester, politiker. Født på Østergård, Tulstrup sg., Ning hrd, død i Odense, begravet sst. K. blev student 1845 fra Århus, cand.jur. 1851, tog 1852 slesvigsk juridisk eksamen i Flensborg og blev s.å. fuldmægtig i ministeriet for Slesvig, 1853 politimester i byen Slesvig og 1856 herredsfoged i VI's og Ugle herreder. 1859 blev han medlem af appellationsretten i Flensborg, fordreves af tyskerne 1864 og blev 1866 byfoged og politimester i Odense samt herredsskriver i Bjerge-Å-sum herreder. 1877–97 var han borgmester i Odense, 1883–97 tillige formand for købstadforeningen. Han var med ydre og. indre egenskaber typen på en nationalliberal embedsmand, smuk, repræsentativ, begavet med klar tanke, stor arbejdskraft og megen veltalenhed. Med sin autoritet og sit sikre flertal beherskede han byrådet i to tiår, og det skyldtes i ikke ringe grad hans initiativ at Odense i denne periode udviklede sig stærkt. Som byfoged havde han reorganiseret politiet: som borgmester foranledigede han store udvidelser af skolerne, havne- og kanalanlæg og ordningen af kasernevæsenet samt opførelsen af det nye rådhus. Han var fra 1873 sjælen i arbejdet for anlæggelse af Sydfynske Jernbane og fra 1876 formand for dennes direktion. 1869–72 og 1876–81 repræsenterede han Odense i folketinget. Som politiker var han højremand, men med en vis hældning til venstre der kunne minde om C. S. Klein i dennes senere år. Han nævnedes ofte som medlem af et forsoningsministerium og var 1877 ivrig for forliget. 1894–1902 var han medlem af landstinget, valgt på Fyn, og sluttede sig nu helt til højre og var partiets ordfører i flere vigtige spørgsmål, 1897–99 landarbejderloven og 1901–02 forslaget om salg af De dansk-vestindiske øer til USA. Han var købstadmand til det sidste; mens han 1872 forgæves havde arbejdet for C. A. Fonnesbechs eller C. F. Tietgens valg til folketinget i Odense, sikrede han sig 1902 ved sin snilde ledelse af højre F. Heys valg til landstinget ved socialdemokratiske stemmer mod agraren F. Andersen-Rosendal. – Kancelliråd 1856. Havde som appellationsretsråd fra 1859 titel af etatsråd. Konferensråd 1897. – En Søn Fritz Anton Peter Koch, født 16.12.1857, død 24.8.1905, tog afgang som arkitekt fra akademiet 1882. Han opførte bl.a. de første telefonkiosker i Kbh. og, sammen med Gotfred Tvede, jernindustriens hus Nørrevoldgade 30. Han gav desuden udkast til Kgl. octr. Brandassurance Co.s barokhus på Højbro Plads.

Familie

Forældre: proprietær Frits Ernst K. (1792–1871) og Juliane Marie Schmidt (1790–1867). Gift 13.12.1853 i Kbh. (Garn.) med Fro Mathilde Friis, født 16.8.1819 på Gedsergård, død 18.3.1905 i Odense, d. af godsejer, senere etatsråd Christian Frederik F. (1782–1845) og Froe Catharine Olufsen (1790–1877).

Udnævnelser

R. 1869. DM. 1876. K2. 1882. K1. 1892. F.M.1. 1885.

Ikonografi

Mal. af H. C. Siegum-feldt ca. 1875. Træsnit 1878. Buste af L. Hassel-riis, 1886 (Odense rådhus) og af Axel Hansen, 1890 (Fyns stiftsmus.). Træsnit 1891 efter fotografi. Foto.

Bibliografi

H. Wulff: Den danske rigsdag, 1882. N. P. Bransager og P. Rosenkrantz: Den danske regering og rigsdag, 1901–03 671. III. tid. 16.6.1907. Fyns stiftstid. 22.5. og 28.5.1914. Kn. Petersen i Købstadforen.s t. XXV, 1914 137–42. Odense bys hist., udg. H. St. Holbeck, 1926.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig