G. Strøm, Gollich Frederik Peter Strøm, 3.4.1819-2.12.1898, præst, politiker. Født i Odense, død i Marslev, begravet sst. S. blev student (Odense) 1835 og cand.teol. 1840; 1842 blev han lærer og fra 1844 adjunkt i Odense, højt anset som pædagog og hele sit liv stærkt interesseret i alt skolevæsen; fra 1842 stammer en Lærebog i Danmarks Historie som kom i 11 oplag. 1848–97 var han sognepræst i det store kald Marslev-Birkende. Tidligt havde S. sluttet sig til en kirkelig kristendomsopfattelse, senere blev han til dels grundtvigsk påvirket, men som type mindede han mere om den mynsterske linjes gejstlige; det gjaldt fx også hans grundige og nøje gennemtænkte prædikener; men samtidig var han optaget af at skabe vækkelse i sine sogne, og selv om han på flere måder skuffede sine grundtvigske venners forventning var han dog reformvenlig, ønskede frivillige menighedsråd indført og gik ind for tvungen borgerlig ægteskabsstiftelse. S.s evner og sans for samfundsforhold gjorde ham til politiker; 1859–66 sad han i landstinget, stemte for grundlovsændringen 1866 og optrådte i det hele som højremand, men med forståelse for frihed i åndelige spørgsmål. Politisk var hans indflydelse ikke stor, men han vandt respekt ved sine saglige og strengt logiske indlæg i debatterne. 1868 afslog han at blive kulturminister, men s.å. blev han et – fremtrædende – medlem af den store kirkekommission; endnu 1891 fik han sæde i kommissionen vedrørende ændringer i præsteembedernes økonomi (nådensår etc). Om kirkelig konservatisme vidner det lille skrift Symbolforpligtelsens Ophævelse, 1882, rettet mod Askovmødets frihedskrav. S. var en habil historiker, ikke mindst hvor det gjaldt Fyns personal- og lokalhistorie, og han gav mange, på arkivstudier byggede bidrag til Samlinger til Fyens Historie og Topographie.

Familie

Forældre: gæstgiver, senere borgerrepræsentant Samuel Henrik S. (1795–1858) og Bolette Elisabeth Læger (1793–1854). -18.5.1849 i Odense med Marie Christine Muller, født 29.9.1830 i Lumby, død 19.9.1898 i Marslev, d. af kasserer ved Odense fattigvæsen og Fyns stifts sparekasse, kancelliråd Hans M. (1800–71) og Marie Margrethe Lutken (1795–1874).

Udnævnelser

R. 1867. DM. 1892.

Ikonografi

Pastel af N. Moe. Foto.

Bibliografi

G. S. i Saml. til Fyens hist. og top. V, 1871 332–34. -Ludv. Helveg. Af hans liv og af hans tid, udg. Ludv. Schrøder, 1884 243 244 267 280. Vilh. Birkedal: Personlige oplevelser II, 1890 162f. V. Teisen i Søndagsbl. VIII, 1899 113f. Kr. Lohmann i Højskolebl. XXIV, s.å. 305–16. Taler ved pastor G. S.s jordefærd, s.å. E. Mau i Kirkehist. saml. 4.r.VI, 1899–1901 696f 705. Fra Fyens fortid, udg. G. L. Wad III, 1921 224.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig