Georg Cörper, Georg Corper, d. før 5.4.1564, kancelliembedsmand i dansk og gottorpsk tjeneste. Død 1563 eller 1564. Død i Kiel (?). C. optræder 1532 som sekretær i kong Frederik Is kancelli i hvilket han i den følgende tid synes at have været stærkt anvendt ved udarbejdelsen af statsakter. Han deltog 1541 i forhandlingerne om Brömsebrotraktaten med Sverige hvortil han opsatte udkast, og sendtes efter traktatens afslutning i kongens ærinde til Stockholm. Dec. 1543 medvirkede han ved afslutningen af traktaten med Pommern og forhandlede 1544 sammen med Johan og Schack Rantzau med ærkebispen, kapitlerne og stænderne i Bremen og Verden om kong Christian IIIs yngste bror Frederiks valg til koadjutor. Ved siden af sit arbejde i udenrigstjenesten skal han have virket for at fremme bjergværksdriften i Norge. Efter hertugdømmernes deling aug. 1544 trådte han helt i hertug Adolfs tjeneste mens han tidligere som tysk kancelliforvandt vistnok var edsforpligtet over for alle tre hertuger og deltog som dennes repræsentant i forhandlingerne om forleningen med Slesvig 1545-46. 1540 havde Christian III givet ham ekspektance på et vikarie i Haderslev; 1546 forlenedes han af hertug Adolf for sin tjenestetid med landsbyerne Arnholt, Lyrskov og Isted, og s.å. udvirkede hertugen, at Slesvig domkapitel gav ham godset Apenstorp ved Slesvig by i forlening. Senest fra 1542 havde han bopæl i Kiel. Som hertugens "vortruwliker Secretarius" spillede han i kraft af sin store dygtighed, pålidelighed og verdenserfaring en meget betydende rolle i gottorpsk forvaltning og politik. Han var grundlægger og som kancelliforvalter den egentlige leder af det gottorpske kancelli indtil kansleren Adam Tratziger 1559 overtog dettes styrelse. Fra selve kanslerembedet synes alene hans manglende universitetsgrad at have udelukket ham. Samtidig bestyrede han hertugens finanser, var under Adolfs lange udenlandsrejse 1548-52 mellemmand mellem ham og de adelige råder til hvilke han synes at have stået i det bedste forhold, og hørte til de råder, som adjungeredes statholderen Heinrich Rantzau i regeringen da hertugen 1560 atter drog til udlandet; s.å. repræsenterede han denne på den nedersachsiske kredsdag. I Kiel hvor han trods sin virksomhed i statsforvaltningen vedblev at have bolig blev han 1553 rådmand, 1559 borgmester. Han var desuden en tid forstander for Neugasthausklostret her, et fattighus for hvilket han viste varm omsorg.

Familie

Forældre: ukendte. Gift 1. gang (?) med Magdalena, d. af rådmand i Kiel Mathias Knutzen (ca. 1495-1559) og Ursula (død 1569). Gift 2. gang (?) ca. 1538 med Clara Hergé (Harge), død før 2.3.1562, d. af borgmester i Kiel Paul H. (død 1531, gift 1. gang med Anneke) og Elsebe (levede 1547).

Bibliografi

Archiv für Staats- und Kirchengesch. der Herzogthümer Schlesw., Holst., Lauenb. II, Altona 1834 386. Danske mag. 3.r. VI, 1860 149; 4.r. III, 1871 242. L. Laursen: Danm.-No.s traktater 1523-1750 I, 1905-07; II, 1912. De Hansborgske registranter II, 1949. - Georg Landberg: De nordiska rikena under Brömsebroförbundet, Uppsala 1925. L. Andresen: Die Heimat XXXVI, Kiel 1926 179-86. Samme og W. Stephan: Beiträge zur Gesch. der Gottorfer Hof- und Staatsverwaltung von 1544-1659 I-II, Kiel 1928, især I 203-10.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig