Georg C. Niebuhr, Georg Carstensen Niebuhr (Nybuhr), 1654-16.5.1713, søofficer. Født i Fredrikstad i Norge, død i Kristiansand, begravet sst. N. sejlede fra sin ungdom til koffardis fra England hvor han blev naturaliseret. 1672 var han i engelsk orlogstjeneste og deltog i søslaget i Sole Bay, og de to følgende år var han i hollandsk orlogstjeneste. 1675-77 førte han et i London hjemmehørende skib der 1677 blev opbragt på Gotland og ført til Stockholm hvor han blev antaget i svensk orlogstjeneste. 1678 var han overstyrmand i Aborren og n.å. overskipper og løjtnant med orlogsskibet Carolus og derefter s.å. med Nyckelen der sprang i luften ved indløbet til Kalmarsund 20.7. 1681-85 var han hvert år chef for en svensk fregat, men er derefter afgået fra svensk tjeneste. 1686 kom han til Kbh. hvor man, på grund af hans særlige kendskab til den svenske flåde og svenske havne, var meget ivrig for at antage ham i dansk orlogstjeneste. S.å. udnævntes han til kaptajn, var i de følgende år chef for forskellige skibe og skal i sept. 1688 have opdaget et svensk anslag om at spærre indgangen til Kbh. ved sænkning af otte med sten lastede skibe i indløbet. 1691-94 havde han orlov for at føre et koffardiskib Dorothea på rejser til Spanien og sendtes derefter 1694 til Norge for at hjemføre en der bygget fregat, men han havde det uheld at strande med denne i hårdt vejr ved Graberne i Bohuslen. Han blev i den anledning stillet for en krigsret der i febr. 1696 dømte ham til embedsfortabelse. Dommen blev stadfæstet af kongen, men på Niels Juels forbøn forandret til en irettesættelse, således at han fik sin charge igen. N.å. forfremmedes han til kommandørkaptajn, 1703 til kommandør, 1710 til schoutby-nacht. I begyndelsen af 1700 hvervede han søfolk i Norge og i Bohuslen og benyttede lejligheden til i marts s.å. at spionere i Göteborg. Ved krigsudbruddet s.å. blev han chef for orlogsskibet Dronning Lovise og fra maj s.å. for Dannebrog. 1704 ansattes N. som indrulleringschef i Stavanger distrikt, 1707 forflyttedes han til Kristiansand hvor han tillige blev chef for galejværftet. 1709 blev han beordret til at udruste alle i Kristiansand oplagte skibe og fartøjer og med disse begive sig til Frederikstad. N.å. udnævntes han til chef for Norges sødefension og forblev i denne stilling til sin død. Han betegnes af Niels Juel som "en god søfaren Mand, flittig og gild Officer og en ædru Mand".

Familie

Forældre: skipper Carsten Thiesen N. (død tidligst 1694). Gift.

Bibliografi

Bidrag til den store nord. krigs hist., udg. Generalstaben I-V, 1900-15; X, 1934. Olav Bergersen: Fra Henrik Bielke til Ivar Huitfeldt IV, Trondheim 1956.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig