Georg Cohn, 14.8.1887-8.4.1956, diplomat juridisk forfatter. Født i Frankfurt a. M, død i Kbh., begravet sst. (Mos. Vestre). C. blev student 1906 fra Slomanns skole og cand. jur. 1912. Ligesom sin bror Naphtali C. beskæftigede han sig under sin studietid indgående med filosofi. 1911 udgav han Platons Gorgias. En kritisk Redegørelse for Tankegangen, og 1913 fik han universitetets guldmedalje for en afhandling om Forholdet mellem Etik og Sociologi, med særligt Henblik paa den nyere Litteratur om dette Emne, offentliggjort s.å. under titlen Etik og Sociologi (tysk udg. 1915 og 1917. 1913 blev han ansat i udenrigsministeriet (sekretær 1914, fuldmægtig 1915) hvor han under 1. verdenskrig var beskæftiget med problemerne omkring opretholdelsen af Danmarks neutralitet. Han var chef for udenrigsministeriets folkerets-afdeling fra 1918 og var fra 1921 ministeriets rådgiver i folkeret - en stilling han beklædte til sin død - og tillige leder af ministeriets folkeforbundskontor. Med C.s stilling fulgte gennem årene en omfattende deltagelse i mellemfolkelige forhandlinger, bl.a. i tilknytning til Folkeforbundets virksomhed. Fra 1946 havde C. titel af og rang som overordentlig gesandt.

Sideløbende med sit praktiske arbejde og stærkt inspireret af det herved indvundne erfaringsgrundlag udfoldede C. et omfattende folkeretligt forfatterskab der navnlig koncentrerede sig om internationale sikkerhedsproblemer og neutralitet. Hans første afhandlinger fremkom i Juridisk Tidsskrift som han udgav sammen med broderen siden 1915. 1931 blev han dr. jur. i Frankfurt a. M. med afhandlingen Kriegsverhütung und Schuldfrage, og 1937 erhvervede han doktorgraden ved Kbh.s univ. med afhandlingen Neo-Neutralitet. Med dette udtryk sigtede C. til en neutralitet der byggede på principiel afstandtagen fra krig i enhver form (og fx ikke rummede nogen anerkendelse af krigsret) men tilstræbte et sanktionssystem der kunne virke krigsforhindrende i forhold til alle parter. Samme emnekreds behandledes i bogen Kan Krig forhindres?, 1945 der af forf. blev betegnet som et første forsøg på at grundlægge en krigsforhindringsvidenskab. I sin sidste bog Eksistentialisme og retsvidenskab, 1952 vendte C. tilbage til sin ungdoms moral- og retsteoretiske interesser. I essayistisk form og på en noget paradoksal måde udviklede han her det synspunkt at det konkrete problems løsning ikke, som traditionel opfattelse hævder, udledes af almene retskilder; konflikten og dens løsning er "den eneste virkelige, levende retskilde, der findes". Ikke i reglen eller det almene begreb, men i det konkrete, engangsbetonede ligger "det uigenkaldelige valg, det risokoprægede "ansvar", den værdi- og livsskabende frihed".

Familie

Forældre: købmand Hermann C. (1858-1929) og Emilie (Minkchen) Perlstein (1864-1936). Gift 15.8.1924 i Kbh. (b.v.), kirkelig viet 11.11.s.å. sst. (Mos.) med Elfriede Bamberger, født 9.12.1906 i Kitzingen i Bayern, d. af overlærer Naphtali B. (1875-1938) og Irma Schwartz (1878-1957). - Bror til Naphtali C.

Udnævnelser

R. 1919. DM. 1923. K.2 1931. K.1 1933.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Max Sørensen i Nord. t. for internat, ret XXVI, 1956 80 f. - Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig