Georg Erdmann Rosenberg, 14.8.1739-7.12.1788, arkitekt. Født i Kiel, død i Kbh. (Petri). R. blev uddannet på kunstakademiet i Kbh. hvor han 1758 fik sølvmedaljen, 1760 den lille, 1761 den store guldmedalje. Efter L. H. Jardins død 1759 blev han tæt knyttet til broderen N.-H. Jardin, fra 1760 som dennes tegner (jævnsides med C. J. Zuber), samtidig også som hans konduktør ved Frederikskirken. 1763–65 var han informator ved akademiet. I disse år har han udført flere raderinger af Jardins værker efter dennes tegninger, fx Bernstorff, Marienlyst og spanteloftspavillonen på Nyholm, hans egen prospekttegning af Bregentved, der især gengiver Jardins haveanlæg, er stukket af W. A. Müller 1763. Med kgl. stipendium tiltrådte han 1765 en studierejse der førte ham til England, Italien og formentlig også Frankrig. Hen på vinteren 1771 vendte han tilbage, blev straks agreeret ved akademiet (medlem blev han aldrig) og udnævntes 1772 til stadsbygmester i Kbh., samtidig blev han søetatens bygmester. Inden han blev udnævnt til stadsbygmester måtte han for C. F. Harsdorff forelægge besvarelsen af en opgave Worinnen die Hauptmangel der Construktion, der Austheilung der gebrauchlichen und nicht gebrauchlichen Materialien und derselben Gebrauch der allgemeinen Burger Hauser alihier überhaupt bestehe, – Wie solenes zu verbessern. Han udviser i dette skrift et klart blik for manglerne ved datidens byggeri og foreslår mange forbedringer som først langt senere vandt indpas. På grund af svagelighed kunne han ikke bestride embedet ved søetaten fra 1785, ligesom han i 1788 måtte se Joseph Guione konstitueret i sit embede som stadsarkitekt. For marinen byggede han 1775 en hovedvagt på Gammelholm og projekterede 1772 et nyt trappehus på proviantgården. Størst betydning har hans private arbejder. 1772 tegnede han døbefonten til Garnisons kirke (udført af C. F. Stanley) samt altersølvet til samme kirke, og han opførte 1770 kirken i Hohenwestedt i Holsten. Herregården Frederiksgave opførte han 1774–78 for konferensråd Niels Ryberg. 1775 gav han tegninger til Langesø og bestemte dermed stort set nybygningens præg. Som interiørkunstner anvendtes ban adskillige steder, således på Jægerspris som han 1773–75 istandsatte for arveprins Frederik, på Juelsberg 1779–81, og på Glorup 1773–78 hvor han også udførte det lille klokketårn i form af et rundtempel som står over indgangsfløjen. I årene mellem 1771 og 1776 udførte han møbeltegninger og udkast til vægdekorationer for H. C;. Schimmelmann på Wandsbek, og 1775–76 ledede han en indvendig ombygning af dennes palæ i Bredgade i Kbh. Efter R.s forslag oprettedes 1777 Det kgl. møbelmagasin hvis leder han var til 1781. Han udførte et stort antal tegninger til forskellige møbler som især findes på herregårdene. Hans spinkle og skarptskårne stil adskiller sig væsentlig fra Harsdorffs, ikke mindst i de talrige fedstensovne og træpendanter til samme som han tegnede. – Blandt Jardins elever var R. sammen med Harsdorff den betydeligste. Hans formbehandling er meget ren og simpel, hans proportionsfornemmelse usvigelig sikker. Som tegner var han fremragende.

Familie

Forældre: arkitekt Gottfried R. (1709–76) og Catharina D.Kühnel (1719–96). Ugift.

Ikonografi

Min. af Cornelius Høyer ca. 1764 eller 1767 (St.mus.). Tegn. af J. T. Sergel, 1768.

Bibliografi

Fr. Schiøtt i Architekten, 1901–02 A 237–41 246–54. Fr. Weilbach: Architekten C. F. Harsdorff, 1928. Samme: Dansk bygningskunst i det 18. årh., 1930 157f. Heinrich Hansen: Hist. medd. om Kbh.s bygningsvæsen og dets personale, 1931 39–43. Chr. Elling og Viggo Sten Møller: Holmens bygningshist., 1932 116–23. Vilh. Slomann i Kunstindustrimuseets årbok, Oslo 1933 33–35. Peter Hirschfeld i Tilskueren, 1935 I 344–46. Samme: Herrenhauser und Schlosser in Schlesw.-Holst., Munchen 1953 (5. opl. 1980). Chr. Elling: Klassicisme i Fyn, 1939 = Kunst i Danm. Jean Anker i Hist. medd. om Kbh. 3.r. VI, 1944–46 90 99–102 104 106. Harald Langberg: Danm.s bygningskultur I, 1955 (nyt opl. 1978) 12 56. Danm.s bygningskunst, red. Hakon Lund og Kn. Millech, 1963. Kunst-Topographie Schlesw.-Holst., Neumünster 1969. Tove Clemmensen: Møbler af N. H. Jardin ..., 1973 131–46. Sys Hartmann i Danm.s arkitektur. Byens huse, byens plan, 1979. Hakon Lund sst. Landbrugets huse, 1980.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig