Gjødesen, se Giødesen; Bertel Christian Giødesen, Jens Giødesen og P.F. Giødesen.