Glode du Plat, Peter Henrik Glode (ved dåben Claude) du Plat, 28.9.1809-18.4.1864, officer. Født i Kbh. (Garn.), død på Dybbøl, begravet i Soderup. du P. blev 1818 kadetvolontær, 1824 underofficer i korpset og pagekadet, 1825 kommandersergent sst. og sekondløjtnant à la suite i infanteriet og afgik 1826 til sit regiment med ancienn. 1823. 1829 blev han premierløjtnant, fik 1839 reserveret kaptajns anciennitet og sprang 1842 op til kaptajn I. 1846 ledsagede han prins Frederik af Glücksborg til Rusland, deltog med udmærkelse i et felttog i Kaukasus hvor han to gange blev såret. Dette ophold i Rusland efterlod hos ham et uudsletteligt indtryk: selvherskerens, kejser Nicolaus' imponerende personlighed, det vældige krigsapparat, den russiske styreform blev idealer for ham: "II est plus russe que moi" udtalte den russiske minister i Kbh. om ham. 1848 var han stabschef ved en brigade, blev derefter major og adjudant ved overkommandoen, førte 1849 bataillon ved Ullerup og blev hårdt såret, blev 1850 kar. og efter Isted virkelig oberstløjtnant, 1856 kar. oberst, 1860 generalmajor. Han var udpræget helstatsmand, og som kommandant i vigtige pladser (Slesvig, Altona, Rendsborg) mellem de to krige lykkedes det ham ved retsind, ro og myndighed at komme i et godt forhold til befolkningen og dog at tilfredsstille yderligt nationale strømninger i kongeriget, du P. var en usædvanlig smuk og imponerende soldaterskikkelse med gode lederevner. Hans hustrus død sænkede ham i dyb melankoli som senere ikke helt fortog sig: hans syn på tilværelsen var herefter gråt i gråt; hans hensynsfuldhed over for sine omgivelser, venlighed og omsorg for de undergivne forblev dog uforandret. Ved mobiliseringen 1863 fik han brigade i Thestrups division, men kort efter kommandoen over divisionen der i Dannevirkestillingen stod på den meget vanskelige højre fløj. I krigsrådet 4.2. stemte han ubetinget for stillingens opgivelse; han havde aldrig haft nogen tro til den. I Dybbøl-stillingen alternerede han med 1. division i Sundeved hvor han færdedes utrætteligt ved dag og nat, kontrollerende, opmuntrende til påpasselighed og udholdenhed. Han var fuldt enig med overkommandoen i at modsætte sig overgreb fra Kbh., og det var ham der ledede aktionen for at beholde Christian de Meza. Forslag fra ham til styrkelse af disciplin og fasthed i afdelingerne, bl. a. ved af disse helt at udskille slesvigerne, ligesom det allerede var sket med holstenerne, vakte megen irritation i krigsministeriet, og det anordnedes at han skulle forsættes til divisionen i Jylland hvad overkommandoen dog bestemt modsatte sig, og kampdagen 18.4. havde han kommandoen i Sundeved. Da han forudså at en fastholden af den stærkt svækkede Dybbøl-stilling kunne føre til en katastrofe for store dele af hæren søgte han 16.4. at formå den sygemeldte overgeneral til at afgive kommandoen; så ville han, du P., natten til den 17. lade stillingen i hovedsagen rømme. Overgeneralen kunne dog ikke gå ind herpå. Under den efterfølgende kamp blev du P. ved middagstid dødeligt såret. – Kammerjunker 1827. Kammerherre 1848.

Familie

Forældre: premierløjtnant, senere kar. generalmajor, kammerherre Johann Heinrich Christian du P. (1769-1852) og Alette Marie Amalia Wilster (1777-1853). Gift 25.11.1848 i Kbh. (Garn.) med Elisabeth Catharina v. Scholten, født 4.9.1811 i Kbh. (Garn.), død 13.12.1859 i Altona, d. af kammerjunker, premierløjtnant, senere generalguvernør Peter v. S. (1784-1854) og Anne E. Thortsen (1786-1849).-Bror til Cæsar du P.

Udnævnelser

R. 1848. DM. 1850. K. 1858.

Ikonografi

Litografi 1853 og af U. H. Baudissin, 1856. Træsnit 1864 efter tegn. af H. Olrik, gengivet i flere træsnit og litografier samt stik af Weger. Afbildet på N. Simonsens mal. 1870 "I skanse nr. 12". Mal. af Gertner. Litografier på sang om du P.s deltagelse i felttog i Rusland 1847. Mal. af A. Jerndorff, 1885 (Fr.borg), malet skitse s.å., i træsnit af H. P. Hansen s.å. Foto. – Mindesten på stedet hvor han faldt.

Bibliografi

Den dansk-tyske krig 1848-50, udg. Generalstaben I-III, 1867-87. Vort forsvar 18.10.1885; sst. 14.4.1889. Der deutsch-dänische Krieg 1864, udg. af den preuss. generalstab II, Berlin 1887 5481". W. Dinesen: Fra 8. brigade, 1889 77. Den dansk-tyske krig 1864, udg. Generalstaben I-III, 1890-92. [E. Hoyer-Moller:] Livs- og krigserindr. 1850-64, 1894 54f 248. N. R Jensen: Den anden slesv. krig 1864, 1900 392 o.fl.st. Axel F. Hansen: Mindeskr. over de i 1864 faldne officerer, 1909. Harald Holboll: En brigadeadjudants erindr. fra krigen 1864, 1911 1951'232f 242. Daniel Bruun i Militært t., 1914, tillægshft. II, V og VI (50årsdagen for 1864). Emil Madsen: Livserindr., 1923. [Ernst Schau:] En generalstabsofficer i 1864, 1925 (fot. optr. 1974) = Memoirer og breve XLVI. K. C. Rockstroh: General de Meza og Dannevirkes romning, 1930 126f 131 o.fl.st. Hæren ved Danevirke 1864, udg. Generalstaben ved Jens Johansen, 1938 133-36 148f o.fl.st.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig