Godfred Hansen, 23.2.1876-27.5.1937, søofficer, ekspeditionsrejsende. Født i Kbh. (Frels.), død sst. (Holmens), urne på Vestre kgd. H. kom til sos 1890, blev kadet 1893, sekondløjtnant i flåden 1897, premierløjtnant 1902, kaptajn 1914, orlogskaptajn 1923, kommandørkaptajn 1927, kommandør 1931 og kontreadmiral 1937. Han var 1898 chef for den lille torpedobåd Nr. 5 der 26.8. blev påsejlet i Øresund nord for Nordre Røse og sank. 1903-06 fik han orlov for at kunne deltage i nordmanden Roald Amundsens ekspedition til den magnetiske nordpol med skibet Gjøa. På denne ekspedition virkede han som næstkommanderende og navigatør og førte som sådan Gjøa på den sidste del af ekspeditionen der afsluttedes i San Francisco. Under Gjøaekspeditionen blev Nordvestpassagen for første gang gennemsejlet. 1909-12 var han med skrueskonnerten Ingolf til Dansk Vestindien hvor han i flere omgange gennemførte en meget omhyggelig og påskønnelsesværdig triangulation og opmåling af St. Jans og St. Thomas' kyststrækninger. Efter chefens død måtte H. 1911 overtage kommandoen indtil ny chef ankom. I årene 1912-14 førte han DFDSs postdampskib mellem Island og Danmark. Denne virksomhed blev afbrudt af første verdenskrig. Han blev nu chef for forskellige torpedobåde og var 1918 næstkommanderende på panserskibet Peder Skram. 1918 blev han adjudant hos kongen og forrettede tjeneste som sådan frem til 1929 dog afbrudt af udkommandoer og andre opgaver. 1910-20 var H. chef for den såkaldte 3. Thuleekspedition der var udsendt af den norske regering og havde til opgave at udlægge depoter for at sikre tilbagevejen for Roald Amundsens Nordpolsekspedition. 1923 blev H. chef for krydseren Geiser i øvelsesdelingen og blev 25.5. s.å. sammen med andre hårdt såret ved eksplosionen ombord på dette skib af et tågeudviklingsapparat der indeholdt gult fosfor. Efter et langt sygeleje var han atter i tjeneste 1924 hvor han var chef for krydseren Hejmdal der var kadetskib. 1925 var han ligeledes chef for denne krydser. H. førte 1926 som chef for orlogsskibet Niels Juel kongen og dronningen til Færøerne. 1928 og 1929 var han stabschef i eskadren og atter 1930 førte han som chef for Niels Juel regentparret til Danmarks nordatlantiske besiddelser. S.å. blev han chef for kadetskibet, krydseren Hejmdal, og udnævntes 1.10.s.å. til chef for Kadetskolen. 1931 var H. chef for Niels Juel der som kadetskib var på togt til Middelhavet. Hans sidste udkommando var som chef for øvelsesdelingen 1935. Ved sin død var H. designeret chef for marinestaben.

H. var en virksom, afholdt og initiativrig søofficer der også var velanskrevet og kendt uden for søværnets rækker. H. var fra sine unge dage korresponderende medlem af Norsk geografisk selskab. Fra 1924 var han medlem af direktionen for sømandsstiftelsen "Bombebøssen" og fra 1926 til sin død virkede H. som formand for komiteen til fregatten Jyllands bevarelse. Han gjorde som sådan et meget stort arbejde der må betragtes som grundlæggende for det fortsatte arbejde med at bevare dette endnu eksisterende skibshistoriske klenodie. 1931 blev H. næstformand i foreningen Det ny Grønland og formand i bestyrelsen for Det østgrønlandske Fangstselskab "Nanok". Fra 1934 var han formand for bestyrelsen i Det danske luftfartselskab og fra 1935 formand for Søofficersforeningen. Om sine deltagelser i polarekspeditioner har H. skrevet Mod Kong Haakon VII's Land, 1907 der er et tillæg til R. Amundsens "Nordvestpassagen", samt Den norske Gjøa-Ekspedilion, 1912.

Familie

Forældre: borgmester, senere konferensråd H. N. H. (1835-1910) og Ovidia E. C. B. J. Rode (1841-1924). Gift 1. gang 9.5.1912 i Kbh. (Frederiks) med Johanne Ane Sophie Plum, født 3.7.1864 i Helsingør, død 16.10.1918 i Kbh. (gift 1. gang 1890 med kaptajn i søetaten Johan Ludvig Petersen, 1858-1909), adoptivd. af professor, dr.med. Peter P. (1829-1915) og Ellen M. Hansen (1836-1913). Gift 2. gang 13.5.1922 i Kbh. (Andreas) med Anna Vieweg, født 4.7.1871 i Kbh. (Kat.), død 29.2.1964 sst. (gift 1. gang med translatør, journalist Søren Fischer-Jacobsen, 1858-1917), d. af porcelænsmaler Hermann V. (1835-1922) og Andrea Emilie Erichson (1836-90).

Udnævnelser

F.M. 1. 1906. R. 1919. DM. 1926. K.2 1933.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

III. tid. 16.9.1906. Politiken 6.7.1919. E. G[yldenkrone] i Tidsskr, for søvæsen CVIII, 1937 388-91. G. C. Amdrup i Det grønlandske selsk.s årsskr. 1938 181-83. Gunnar Isachsen i Norsk geogr. t. VII, Oslo 1938 1-4. -Papirer i Orlogsmuseet. Dagbøger fra H.s ekspeditioner i Norges geogr. institut, Oslo.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig