Gotskalk, Falkendale, d. 3.2.1374, biskop. Død i Linderås. G. må ud fra sit tilnavn og våben anses for at tilhøre slægten der kaldes Mule af Falkendale. Slægten nedstammer fra Gynzelin der levede i Roskilde i begyndelsen af 1300-tallet. Den ene af hans sønner, Gynzeke, ejede gården Falkendale i Skt. Peders sogn i Roskilde. Den arvedes af hans sønner Gynzelin og, for en kort periode, Jakob, der afstod den 1396. Det er denne gren af slægten, og blandt Roskildeborgerne kun indehaveren af gården, der skriver sig til Falkendale. Man må derfor finde G.s ophav i Falkendalelinjen. Af kronologiske årsager må han være søn af Gynzeke Gynzelinsen, en ualmindelig velhavende Roskildeborger der er den første der nævnes som borgmester i Roskilde. – Navnet G. F. ses første gang i en dedikation fra 1357 i en bevaret bog. Som dominikaner blev han 1362 pavelig pønitentiar for provinsen Dacia. 1363 var han også den svensknorske kong Magnus Erikssons skriftefader. På dennes begæring og med kong Valdemars mellemkomst blev G. provideret til biskop af Linköping i marts 1364 og straks efter indviet ved kurien i Avignon. Han kom dog, åbenbart på grund af de anspændte politiske forhold, aldrig i besiddelse af hele sit stift. Først i januar 1374 blev han forsonet med kong Albrekt af Sverige. Samme år 3.2. dræbtes han ved Linderås kirke af en svensk adelsmand. I bandlysningsbrevet over drabsmændene fritoges landets herrer og rigets fyrster for ansvar for drabet. I de mellemliggende år var han i nær forbindelse med den danske og norske konge. 1364 ses han i diplomatiske ærinder for kong Håkon, og 1365 var han med kong Valdemar i Nykøbing Falster, da der skulle udfærdiges privilegier for hansestæderne. Som sone for mordet på G. måtte drabsmændene indstifte et præbende for hans sjæl ved Linköping domkirke.

Familie

Forældre: Gynzeke Gynzelinsen (Gynzeke Senior) af Falkendale.

Bibliografi

Bibliografi i Svenskt biogr. lex. XV, Sth. 1956 188-92. Kilder. Bidrag till Skandinaviens hist., udg. C. G. Styffe I, Sth. 1859. Svenska riksark.s pergamentsbref I–III, Sth. 1866-72. Diplomatarium Norvegicum VII–VIII, Kria. 1867-71. Scriptores rerum Svecicarum III, Uppsala 1876. Acta pontificum Danica I, 1904; VII, 1943. Finlands medeltidsurkunder I, Helsingfors 1910. Diplomatarium Suecanum VIII, Sth. 1953-66 153; sst. Acta cameralia I–II, Sth. 1936-57. Diplomatarium Danicum 3.r.VI-VII, 1969-72.

Lit. Ellen Jørgensen i Hist. t. 8.r.IV, 1912 51. J. Gallen i Hist. t. for Finland XXII, Helsingfors 1937 64-79. Hugo Norman i Kyrkohist. årsskr. XL 1940, Uppsala 1941 = Skr. udg. af Kyrkohist. foreningen 128-74. Ernst Nygren: Registra ecclesie Lincopensis, Linköping 1941 (særtryk af Linköping biblioteks handl, ny ser. III). S. Pira i Medd. från Norra Smålands fornminnesforen. och Jonkoping Ians hembygdsforbund XVIII, Jonkoping 1945 80-114. Ingrid Lysdahl i Heraldisk t. III, 1970-74 441-52.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig