Gotskalk Eriksen Rosenkrantz, d. 28.9.1544, Christian IIs kansler. Død i Valenciennes. R., der tilhører den slesvigske linje af slægten Rosenkrantz, synes at have studeret i Tyskland, kaldes 1513 magister og kgl. sekretær og var 1520 med Christian II i Stockholm. 1520–23 var han som kansler medlem af regeringsrådet sst., opholdt sig efter byens overgivelse til Gustav I Vasa en tid hos Søren Norby på Gotland og blev efter en pilgrimsrejse til Spanien 1525 Claus Pedersens efterfølger som Christian IIs kansler. Han var en god katolik, og da Christian IIs børn efter dronning Elisabeths død 1526 blev fjernet fra faderen ansattes R. af regent Margrethe ved deres hofstat i Mecheln. Han vedblev tillige at virke i kongens tjeneste, dels som mellemmand mellem ham og regenten, dels i diplomatiske hverv, 1527 til Skotland, 1529 til Cambrai. Han arbejdede ivrigt for at Christian II skulle bryde med lutheranismen. Under kongens tog til Norge blev han hos prins Hans i Bruxelles, og efter prinsens død 1532 trådte han, der tidligere på Christian IIs vegne havde forhandlet med kejseren, i dennes tjeneste som råd. I de følgende år ledede eller deltog han i en række vigtige diplomatiske sendelser, bl.a. i anledning af kejserens støtte til Dorothea af Pfalz' arvekrav på Danmark og Norge. 1536 var han udset til som kejserlig kommissær at følge med en nederlandsk flåde til undsætning for det belejrede Kbh., men byen faldt inden flåden var afsejlet. R. stod i venskabeligt forhold til nogle af tidens betydeligste humanister med hvem han førte en udstrakt brevveksling.

Familie

Forældre: Erik Clausen R.og N. N. Ugift.

Bibliografi

Chr. IIs arkiv, udg. N. J. Ekdahl III, Sth. 1836. Breve og aktstykker til oplysn. af Chr. IIs og Fr. Is hist., udg. C. F. Allen, 1854. Hanserecesse 3.r.VIII, Lpz. 1910; 4.r.I-II, 1941–70. Niederlåndische Akten und Urkunden, udg. Rud. Hapke I, München, Lpz. 1913. Henry de Vocht: Literae ... ad Franciscum Craneveldium, Louvain 1928 = Humanistica lovaniensia I. Handlingar till Nordens hist., udg. Lars Sjödin I, Sth. 1967–69 = Hist. handlingar XXXIX 789. Det kgl. rettertings domme, udg. Troels Dahlerup II, 1969 75. – C. F. Allen: De tre nord. rigers hist. V, 1872 279 319. A. Heise i Pers. hist. t. 2.r.VI, 1891 189–227. Lizzie Wie Andersen m.fl.: Uppsalaoverenskomsten 1520, 1975. – Emilie Andersen: Munchensaml., 1969 = Rigsark. Vejledende arkivreg. XV.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig