Gottlob Rosenkrantz, baron Gottlob Emilius Georg Frederik Rosenkrantz, 19.5.1803-9.9.1884, stiftamtmand. Født i Ziegenhain i Hessen, død på Sophiendal, begravet i Venge. R. blev student fra Herlufsholm 1822, sekondløjtnant i kavaleriet 1826, cand.jur. 1827 og kaptajn i kongens livkorps 1833. Hans egentlige karriere lå i kommunal administration. 1829 ansattes han som auskultant i rentekammeret, var 1836–38 samtidig ansat hos stiftamtmanden over Lolland-Falsters stift og et par gange konstitueret, dels som stiftamtmand over Århus stift, dels som amtmand over Ringkøbing amt, og udnævntes 1843 til amtmand over Thisted amt. I de 23 år han virkede her, fik han rig anvendelse for den praktiske indsigt i landbrugsforhold som han havde erhvervet ved bestyrelse af familiegodser på Lolland og som medejer fra 1833 af hovedgården Sophiendal i Venge nord for Skanderborg, fra 1853 eneejer, og som ejer af Liselund på Møn, arvet 1843 efter en faster. I Thisted amt gjorde han sig særlig fortjent ved forbedring af bivejene, udvikling af redningsvæsenet og regulering af vandafledning. 1866–79 var han stiftamtmand over Viborg stift og amtmand over Viborg amt. Hans ædle og helstøbte personlighed og virksomme indsats i samfundets tjeneste påskønnedes også her varmt fra alle sider. I den jyske stænderforsamling sad han 1841–46 og var medlem af rigsrådets landsting 1864–66 uden dog her at spille nogen fremtrædende rolle. Han var formand for inspektionen for Viborg tugthus der 1877 indrettedes til sindssygeanstalt hvis direktion han var medlem af til 1879. – Kammerjunker 1828. Hofjægermester 1840. Kammerherre 1845. Gehejmekonferensråd 1879.

Familie

Forældre: premierløjtnant, senere oberst, baron Jørgen R. til Vedø og Sophiendal (1774– 1831, gift 2. gang 1812 med baronesse Birgitte Charlotte Reedtz-Thott, 1788–1868) og Christiane Marie Sophie Friederike Marqvard (1779–1849; ægteskabet opløst 1810). Gift 1.9.1843 i Fuglse med baronesse Elisabeth Louise Rosenkrantz, født 8.6.1821 på Tustrup, død 13.6.1911 på Sophiendal, d. af kaptajn, fideikommisbesidder, cand.jur. baron Holger R. til Tustrup (1772–1839) og Sophie Benedicte v. Bülow (1787–1833). – Halvbror til Iver R. (1813–73).

Udnævnelser

R. 1851. DM. 1852. K.1 1868. S.K. 1875.

Ikonografi

Min. af R. som ung. Mal. af A. Schiøtt, 1854 (begge forhen Ørumgård), litografi efter sidstnævnte. Mal. af A. Dorph, 1880 (Viborg amtsråd), efter dette litografi. Foto.

Bibliografi

[E. Diiring-Rosenkrantz:] Mindeblade om G. E. G. F. Rosenkrantz, 1885. Palle Rosenkrantz: Junkerdrømme, 1918 101–10 o.fl.st. Samme: Amtmandsbogen, 1936 135.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig