Guido, d. 8.5.1320, kansler. Død i Roskilde. G. stammede uden tvivl fra Halland og var kannik i Lund (han har været forvekslet med en Ribekannik af samme navn der nævnes under stridighederne mellem Erik Menved og Jens Grand) samt en tid lang kapellan hos kong Erik Menved. Han valgtes til dekan efter den i april 1308 afdøde Jens Kalf; ærkebisp Isarn rejste dog tvivl om kapitlets valgret, og først efter nøjere prøvelse heraf kunne G. 1309 tiltræde sit embede. Nogle år senere (ca. 1314) fik G., der antagelig fra sin kapellantid har haft noget kendskab til kancelliforretninger, tillige embedet som kongens kansler; dette havde siden magister Mortens død 1304 stået ledigt idet forretningerne var blevet udført af en vicekansler. G. forestod kanslerembedet i kong Eriks fem sidste regeringsår; han nævnes som en af eksekutorerne i kongens testamente. Han døde et halvt års tid efter kongen. Nogen større politisk indflydelse skønnes han ikke at have haft.