Gustav Lotze, Ernst Gustav Lotze, 14.12.1825-17.12.1893, apoteker, fabrikejer. Født i Kbh. (Petri), død i Odense, begravet sst. L. fik først privatundervisning og kom senere i Borgerdydskolen på Christianshavn, var discipel på Vajsenhus apoteket i Kbh. 1841-46, blev kandidat 1847 og var de følgende fire år assistent på Polyteknisk læreanstalt og samtidig manuduktør i kemi. Efter en udenlandsrejse 1852 havde han kort tid plads på kong Salomons apotek i Kbh., indtil han 1853 overtog det af ham købte Løveapotek i Odense som han lod ombygge og efterhånden udvidede ved køb af naboejendomme for at skaffe plads til sin 1860 påbegyndte engrosvirksomhed med medicinalvarer. Lidt uden for Odense ejede L. en del arealer hvor han dyrkede lægeplanter der tillige med hans medicinalvarer opnåede diplomer og medaljer på mange udstillinger; også i apotekets meget smukke have og vidtstrakte væksthuse dyrkedes sjældne udenlandske medicinal- og krydderiplanter. - L. varetog adskillige tillidshverv inden for sin stand; 1848-50 og 1851-52 sad han i bestyrelsen for Den pharmaceutiske forening, var kasserer i Det pharmaceutiske understottelsesselskab fra 1854, bestyrelsesmedlem i Danmarks apotekerforening fra 1867 og dens formand fra 1872, s.å. var han medstifter af og bestyrelsesmedlem i Fonden til det pharmaceutiske studiums fremme. 1859-86 var han eksaminator for Fyns stift ved farmaceutisk medhjælpereksamen. Endvidere var han medlem af Odense byråd fra 1864 og gjorde her et stort arbejde for kanal- og havnevæsenet samt for fattigvæsenet; han var medlem af mange bestyrelser, bl.a. for Fyns Diskontokasse, Sydfynske Jernbaner og Odense Telefonselskab. I mange år var han formand for højrevælgerforeningen, og endelig havde stiftsmuseet i Odense hans særlige interesse. - L. var en kundskabsrig og myndig mand der med stor dygtighed ledede sit apotek og den udstrakte virksomhed. Han skrev flere artikler i tidsskrifter og dagspresse og optrådte ofte som foredragsholder, hvorved han efterhånden blev medlem og æresmedlem af mange udenlandske farmaceutiske foreninger. - Etatsråd 1884.

Familie

Forældre: farmaceut og materialist Ernst Gerhard L. (1768-1849, gift 1. gang med Caroline Henriette Rosalie Kleinstüber, ca. 1778-1821) og Charlotte Christine Kleinstüber (1787-1873). Gift 12.9.1855 i Kbh. (Holmens) med Christiane Charlotte Boeck, født 12.9.1832 i Serampur, død 25.9.1908 i Odense, d. af konst. guvernør, regeringsråd i Serampur Johan Christian B. (1795-1836) og Sophie Christine Schou (1810-81).

Udnævnelser

R. 1865. DM. 1876.

Ikonografi

Træsnit 1874. Buste af Aksel Hansen, 1884 (Odense bys mus.; Løveapoteket i Odense). Mal. af A. Behrend 1891 og 1894. Mal. af F. Vermehren, 1902. Foto.

Bibliografi

Ny pharmaceutisk tid. X, 1878 146. Sophus Michaelis i III. tid. 31.12.1893. Archiv for pharmaci og chemi I, 1894 25-27. E. Dam og Aa. Schæffer: De danske apotekers hist. I, 1925 53-55. Odense bys hist., udg. H. St. Holbeck, 1924-26.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig