H.C. Gedde, Hans Christoph(er) Gedde, 23.6.1738-9.3.1817, officer. Født i Oldenburg. Allerede 1748 føres G. som værkbas ved den danske fortifikationsetat; 1753 blev han kar., n.å. virkelig underkonduktør og sekondløjtnant (i infanteriet). 1758-61 deltog han ved et fransk regiment i syvårskrigen i Tyskland, blev 1758 kar:, n.å. virkelig konduktør, 1761 kaptajn (i infanteriet), 1763 overkonduktør, 1768 ingeniørkaptajn. 1769-1802 var han til tjeneste i Norge hvor han 1777 blev kar., 1781 virkelig ingeniørmajor, 1785 kar. oberst i infanteriet. 1788 var han generalkvartermester ved hæren under felttoget i Sverige, 1793-1802 kommandør for norske ingeniørdetachement og fra 1796 direktør for Norges geografiske opmåling. 1794 var han blevet generalmajor (i infanteriet) med anciennitet fra 1790. 1800 og 1801 var han medlem af kommissioner om Norges forsvar. – 1802 blev han kommandør for det samlede ingeniørkorps under general Wilhelm v. Huth som chef. Ved dennes død 1806 blev han chef for korpset og havde samtidig kommandoen over de befæstede pladser på Sjælland med disse garnisoner; men på grund af langvarig sygdom bad han foråret 1807 kronprinsen om fritagelse for tjeneste indtil videre, hvilket bevilgedes. Ved konprinsens ankomst til Kbh. efter kapitulationen var G. blandt dem der straks ikendtes husarrest, og senere blev han indsat i Kastellet.

For sin kritik af fæstningsværkernes mangelfulde tilstand blev han af den nedsatte overkrigskommission dømt fra livet, men typisk for de vilkårlige forhold i den militære rettergang forandredes dommen ved kgl. resolution jan. 1809 til afsked i nåde, men uden pension, og umiddelbart efter tillagde en anden resolution G.s hustru en årlig pension.

Familie

Forældre: ingeniørmajor, senere generalmajor Samuel Christoph G. (1691-1766) og Marie Elisabeth Pechernaut de la Remiére (1705-51). Gift l. gang 1776 med Frederikke Christiane Fischer, døbt 4.11.1745 på Toten, død 28.2.1787 i Frederiksstad, Norge, d. af premierløjtnant, senere major Nicolai Daniel F. (ca. 1723-90) og Øllegaard Sophie Gedde (død 1793). Gift 2. gang 15.12.1789 i Frederiksstad med Øllegaard Sophie F., født 5.8.1752 i Ullensaker, død 9.12.1821 i Kbh. (Garn.), søster til 1. hustru.

Udnævnelser

Hv. R. 1803.

Ikonografi

Afbildet i familiegruppe ca. 1780.

Bibliografi

Medd. fra krigsark., udg. Generalstaben I-III, 1883-88. – A. Thiset i Pers. hist. t. III, 1882 170 173 (om slægten G.). Johan Storm Munch i Saga II, Kria. 1819 235-356 (heri G.s forsvarsskrift). Fr. Thaarup: Fædrenelandsk nekrolog 1843, 1844 24-26.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig