H.D. Schepelern, Henrik Ditlev Schepelern, 19.4.1912-28.8.2001, museumsinspektør, filolog. Født i Bregninge sg., Ærø. S. blev student 1930 (Kolding) og cand.mag. med latin som hovedfag og græsk som bifag 1937 suppleret med bifag i engelsk 1939. Sideløbende med arbejde i gymnasieskolen kom S. i årene 1939–41 gradvis ind i museumsarbejde, først på Tøjhusmuseet og siden på Rosenborg. Sit varige virke fandt S. ved Frederiksborgmuseet, som han var tilknyttet 1943–77, fra 1946 som museumsinspektør og fra 1968 som overinspektør. 1977–80 var han konstitueret overinspektør ved Rosenborgsamlingen og tillige slotsforvalter. Tilknytningen til Tøjhusmuseet førte S. ind på våbenhistoriske studier der er resulteret i en række arbejder navnlig om danske blankvåben. Især kan nævnes det sammen med Gudmund Boesen og Arne Hoff udgivne værk Royal arms at Rosenborg I-II, 1956. Våbenhistorien ledte naturligt S. ind på studiet af de til grund liggende håndværk og disses udøvere. En frugt heraf var Københavnske Sværdfegere i tre Aarhundreder (Våbenhist. årbøger 1957). 1947–57 redigerede han Våbenhistoriske årbøger. S.s virke ved Frederiksborgmuseet førte til en indgående beskæftigelse med danske portrætter og ældre dansk malerkunst. Fremhæves må især Simon de Pas og andre Kobberstikkere omkring Christian IV (Kunstmuseets årsskr. 1951) samt nogle arbejder om den sønderjyske maler C. A. Lorentzen. I skæringspunktet mellem portrætstudiet og våbenhistorien ligger den vigtige afhandling Portrætter som vaabenhistorisk Kilde (Vaabenhist. Aarbøger 1947). For Frederiksborgmuseet har S. udgivet Portrætsamlingen i Odense Adelige Jomfrukloster, 1959 og arrangeret en række udstillinger. Desuden har han ydet en række bidrag til Frederiksborg slots og Hillerød købstads historie.

Afhandlingen om Simon de Pas har som et vigtigt kildegrundlag Ole Worms brevveksling som S. har oversat for Sprog- og litteraturselskabet (Breve til og fra Ole Worm I-III, 1965–68), et arbejde der placerer ham som en meget kyndig kender af 1600-tallets latin. S.s museale baggrund og hans beskæftigelse med Worms breve er vigtige forudsætninger for disputatsen Museum Wormianum, 1971 der er et centralt bidrag til 1600-tallets lærdomshistorie og som belyser en samlervirksomhed der stræbte efter en systematisk ordning af naturhistorisk og historisk materiale og derfor kan regnes blandt forudsætningerne for såvel moderne videnskabelig metode som et organiseret museumsvæsen. S. har i sit otium fortsat sine lærdomshistoriske og museologiske studier der er baseret på stringent filologisk metode, koncis genstandsbeskrivelse og evne til at kombinere tekstlæsning med billeder og genstande. Blandt adskillige arbejder fra de senere år kan nævnes Kunsthistorikeren Torkel Baden 1765–1859. En Efterskrift til hans Afhandling om Filostrats Billedbeskrivelser, 1976, Naturalienkabinett oder Kunstkammer (Nordelbingen 1981) og endelig den omfattende tekstudgave med udførlige registre på engelsk af Ole Borchs Rejsedagbøger I-IV (under udarbejdelse). Med sin gendigtning til danske vers af Anders Sunesens Hexaemeron (under udarbejdelse) har S. tangeret skønlitteraturen. – For sin lærdomshistoriske indsats modtog S. 1982 Videnskabernes selskabs guldmedalje. Siden 1959 har han været medlem af Selskabet for dansk kulturhistorie. Desuden er han medlem af Det danske sprog- og litteraturselskab. 1964–78 var S. formand for Elersianersamfundet.

Familie

Forældre: læge Otto Laub S. (1870–1939) og lærer Inger Prip (1877–1950). Gift 12.10.1943 på Frbg. (Lindevang k.) med stud.jur., senere tekstilkonservator Birte Engelke Aaby, født 29.1.1914 i Dobbs Ferry, N.Y., USA, d. af ingeniør, cand. polyt., senere underdirektør Emil Nielsen Aa. (1881–1935) og Ida Adelaide Westermann (1886–1971).

Udnævnelser

R. 1970. R.1 1980.

Ikonografi

Foto (Fr. borg).

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1972 135f. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig