H.L. Møller, Hans Larsen Møller, 8.4.1861-4.12.1928, pædagog, politiker. Født i Gylling, død på Frbg., begravet i Kbh. (Vestre). M. blev student 1879 fra Odense og tog 1886 skoleembedseksamen med historie som hovedfag. Under et ophold i Wernigerode 1887 undersøgte han de bevarede Stolbergske papirer og erhvervede 1889 doktorgraden for en afhandling på grundlag deraf om Kong Krislian VI og Grev Kristian Ernst af Stolberg- Wernigerode. Kort efter studentereksamen begyndte han som lærer. 1880-81 var han huslærer hos H. F. Rørdam og 1881-89 lærer ved Borgerdydskolen på Christianshavn. 1888 blev han forstander for de Brockske handelsskoler som da lige var blevet oprettet, og var det til 1911 da de på grund af manglende tilslutning blev overflyttet til Købmandsskolen. Han var leder af Foreningen til unge handelsmænds uddannelses aftenundervisning fra 1891 til 1902 da denne fik egen bygning i Købmandsskolen hvorefter han var tilsynsførende ved den indtil 1912. Fra 1899 var han undervisningsinspektør ved de statsunderstøttede handelsskoler, til han blev direktør for handelsskoleundervisningen 1920 efter gennemførelsen af handelsskoleloven for hvis udarbejdelse han har hovedæren, og som endnu er det danske handelsskolevæsens grundlov.

M. var en meget dygtig og interesseret lærer og mødte derfor med gode betingelser for som tilsynsførende at kunne bedømme undervisningen og forstod som det højtbegavede og stærkt åndeligt prægede menneske han var, klart og myndigt at vejlede handelsskolens lærere. Derigennem har han øvet en stor indsats i opbygningen af vor handelsaftenskole. Han var også den egentlige grundlægger af Købmandsskolens aftenundervisning. Som den første tilsynsførende ved handelsskoleundervisningen i landet har han været med til at bringe dens ydre rammer i orden og gennemføre undervisningsplaner for den som for en stor del gælder endnu. Han var den første egentlige handelsskolemand Danmark har haft. Foruden et par mindre historiske lejlighedsskrifter har han udgivet flere stærkt benyttede lærebøger, som Samfundslære for Gymnasiet, 1911, Samfundslære for Realklassen, 1910, Danmarks Historie fra 1848 til Nutiden, 1908 og Ledetraad i Handelens Historie til Skolebrug, 1896. Politisk tilhørte M., med årene mere og mere udpræget, den moderate konservatisme. Ved valget 1903 erobrede han Kbh.s 2. kreds for højre, og han holdt den til 1910 da han faldt for Ivar Berendsen. 1911 valgtes han ved et suppleringsvalg i Odense 2. kreds, men 1913 måtte han afgive denne kreds til socialdemokratiet. Han havde ikke siden sæde på rigsdagen, men han var fremdeles en årrække medlem af partiets forretningsudvalg. Forsvarssagen og den sønderjyske sag var hans hovedinteresser. Han stemte med det flertal af højregruppen der tiltrådte de J. C. Christensenske forsvarslove af 1909. N.å. var han ordfører i debatten om det mistillidsvotum til Holstein-Ledreborg personlig som "de fjorten" af højre stillede, men som blev forkastet til fordel for C. Th. Zahles dagsorden der tiltrådtes af den yderliggående højregruppe "de seks". Under den politiske strid 1918-20 om grænsedragningen holdt han afgjort på Clausen-linjen. Han var med til at udsende oktober-adressen 1918, og i partiets forretningsudvalg såvel som gennem artikler i Nationaltidende forfægtede han med fasthed sit standpunkt skønt dette skilte ham fra mange tidligere meningsfæller.

Familie

Forældre: præstegårdsforpagter Niels Theodor M. (1832-89) og Petrea Frederikke Lollesgaard (1837-1911). Gift 23.3.1888 i Kbh. (Holmens) med Mariane Louise Elisabeth Nieuwenhuis, født 13.8.1867 i Kbh. (Garn.), død 20.5.1944 på Frbg., d. af sekondløjtnant, senere generalmajor Peder N. (1842-1924) og Louise Bagger (1847-1910). – Brorsøn af Otto M.

Udnævnelser

R. 1900. DM. 1921.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1889 191-93. Erindr, i Studenterbogen, red. C. N. Starcke, 1896. – Edv. Holm i Hist. t. 6. r. II, 1889-90 152-60. Nationaltid. 5.12.1928. Alfr. Bindslev: Konservatismens hist. i Danm. II, 1938 214 373. Fr. v. Jessen: Håndbog i det slesv. spørgsmåls hist. II, s.å. 14 30. – Papirer i Kgl. bibl. og Rigsark. Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig