H.N. Valentiner, Heinrich Nicolai Valentiner, 3.3.1834-16.2.1921, landmand. Født på Gjeddesdal, Greve sg, død på Frbg., begravet i Greve. V. opholdt sig fra 1847 i M. Hammerichs hjem, blev student 1851 fra Borgerdydskolen på Christianshavn og cand.phil. n.å., men valgte derefter at følge slægtstraditionen og blive landmand. 1857 blev han ejer af Sallerupgård ved Vordingborg, og 1868 overtog han efter faderens død tillige Gjeddesdal hvis rang som en af landets mønstergårde han opretholdt. Som sine forgængere var han i sine yngre år en foregangsmand i det praktiske landbrug og navnlig på mejeriets område. Han øvede tillige en ikke ringe indflydelse gennem sit samarbejde med flere af landbrugs- og mejerividenskabens førstemænd, især Th. R. Segelcke og N. J. Fjord. Adskillige undersøgelser blev udført på Gjeddesdal, og mange unge fik deres uddannelse der. – Allerede i den første tid på Sallerupgård blev V., der både havde et anset navn og personlig dygtighed, draget ind i offentlig virksomhed, både i sogne- og amtsråd og i Præstø amts landboforening. Han var medlem af landhusholdningsselskabets bestyrelsesråd 1872-1911 og en højt respekteret formand for Kbh.s amts landboforening 1879– 92. 1890-1908 var V. formand for De samvirkende landboforeninger i Sjællands stift og var samtidig medlem af De samvirkende danske landboforeningers forretningsudvalg. Hans optræden var afdæmpet og præget af hans fordomsfri personlighed og omfattende dannelse. V. var snarere den ansete landmand hvis faglige indsigt gav hans meninger vægt, end han var organisations-lederen der skulle fremme et erhvervs og en gruppes interesser. Sin alderdom tilbragte han i hovedstaden efter at han 1905 havde overdraget Gjeddesdal til sin ældste søn. V. var bl.a. forfatter til de årlige mejeriberetninger for Sjælland 1875-77 i Tidsskrift for Landøkonomi og med-oversætter af en vejledning i mejeribrug af A. F. Pouriau (1876). – Etatsråd 1879.

Familie

Forældre: godsejer, senere etatsråd A. V. (1803-68) og Cathrine E. Jacobsen (1811-94). Gift 15.5.1857 i Kbh. (Fr. ref.) med Julie Elisabeth Augusta Larpent, født 19.6.1831 i Kbh. (Fr. ref.), død 29.11.1899 på Gjeddesdal, d. af urmagermester Auguste Henri L. (1801-tidligst 34) og Caroline Mathilde Seeler (ca. 1797-1834).

Udnævnelser

R. 1883. DM. 1892. K.2 1899. K.1 1904.

Ikonografi

Træsnitaf H. P. Hansen, 1892. Mal. af Otto Bache, 1904, til dette tegnet og malet skitse (Fr.borg). Buste af N. Hansen Jacobsen udst. 1907 (Ankerhus, Sorø). Foto.

Bibliografi

Ugeskr. for landmænd 7.r.V, 1892 325-27; 1904 123– 25; 1921 99f. Landmandsblade XXXVII, 1904 149f. A. Svendsen i Vort landbrug XXIII, s.å. 143–45. H. Hertel i III. tid. 13.3.1904. Samme i Tidsskr. for landøkonomi, 1921 97-100. Ole Olsen i Jubilæumsbogen, udg. De samvirkende landboforen. i Sjællands stift, red. Andreas Bruun, 1905 14-16. Fyns stifts landbrugstid. XV, 1921 77f.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig